пʼятниця, 9 грудня 2016 р.

Кафедра педагогіки і психології та інклюзивної освіти (до 2016 р. кафедра педагогіки і психології) є навчально-науковим структурним підрозділом Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, здійснює навчальну, науково-методичну, науково-дослідну й організаційну роботу. Діяльність кафедри, серед іншого, спрямована на підвищення кваліфікації і перепідготовку керівних і педагогічних працівників області.


На кафедрі працює 4 викладачі (Кавецький В. Є., в. о. завідувача кафедри, кандидат педагогічних наук; Вихрущ А. В., доктор педагогічних наук, професор; Жизномірська О. Я., кандидат психологічних наук, доцент кафедри; Кузьма І. І., кандидат педагогічних наук, викладач кафедри) та методист Дідух Т. Г.
Викладачі кафедри працюють над кафедральною темою «Психолого-педагогічний супровід керівних та педагогічних працівників освіти в умовах нової соціальної реальності» у рамках загальноінститутської та над індивідуальними науково-методичними проблемами.
Викладацький склад кафедри проводить лекційно-семінарські, практичні та інші види занять, розробивши відповідне навчально-методичне забезпечення.
Під керівництвом викладачів кафедри реалізовується діяльність Школи професійного зростання практичного психолога (Жизномірська О. Я. спільно з Демидась С. Р., методистом навчально-методичного центру психологічної служби та соціальної роботи) та практикуму «Формування компетенцій надання консалтингових послуг учасникам навчально-виховного процесу» (Кавецький В. Є. спільно з Коростіль М. П., методистом навчально-методичного центру психологічної служби та соціальної роботи).
Працівники кафедри беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференціях, присвячених актуальним питанням розвитку післядипломної педагогічної освіти; здійснюють видавничу та рецензійну діяльність.

Немає коментарів:

Дописати коментар