середа, 1 лютого 2017 р.

Яковишин Руслан ЯрославовичКандидат педагогічних наук, доцент.
У 1997 р. закінчив з відзнакою філологічний факультет Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти зі спеціальності «Польська мова і зарубіжна література». Протягом навчання в інституті стажувався у вищих навчальних закладах Республіки Польща (у містах Люблін, Краків, Жешів).
Після закінчення інституту (з 1997 р. до 2001 р.) працював на посаді вчителя польської мови Полупанівської ЗОШ І-ІІ ступенів (Підволочиський район, Тернопільська область). Одночасно, у грудні 1997 р. був прикріплений до кафедри педагогіки Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти з метою написання кандидатської дисертації на тему: «Система морального виховання учнів загальноосвітніх шкіл Галичини (1850-1900 рр.)». У 2005 р. успішно захистив дисертацію за спеціальністю 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки у спеціалізованій вченій раді при Прикарпатському національному університетіімені В. Стефаника.З 2001 р. працював викладачем Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти. З часом був переведений на посаду старшого викладача, а пізніше - доцента кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін цього інституту.
Крім цього, протягом 2006–2007 навчального року працював на посаді доцента кафедри гуманітарних дисциплін Тернопільського інституту соціальних та інформаційних технологій, одночасно виконуючи обов’язки завідувача згаданої кафедри.
У 2008-2011 рр. працював на посаді доцента кафедри соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету.
З 2011 р. працював старшим викладачем кафедри педагогіки Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту імені Т. Шевченка, пізніше перейменованого в Академію.
У вересні 2015 р. був прийнятий на посаду доцента кафедри гуманітарних дисциплін Тернопільського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом.
З січня 2017 р. працює доцентом кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти.
Автор 32 наукових статей у фахових виданнях, тез на міжнародних науково-практичних конференціях, навчально-методичних комплексу та посібника, зокрема: «Гендерний аспект проблеми морального виховання шкільної молоді Галичини (1850-1900)» (2007), «Моральне виховання учнів освітньо-виховних закладів  Галичини незалежно від їх етнічної чи обрядової приналежності (друга половина ХІХ століття)» (2008), «Створення оригінальних українських підручників – досягнення національної освітньої ідеї в Галичині другої половини ХІХ століття» (2011), «Особливості розвитку шкільної освіти у зарубіжній педагогічній теорії та практиці на прикладі сучасної Англії (друга половина ХХ століття)» (2011), «Кременецька освітньо-виховна імперія («Волинські Афіни»)» (2011), «Система шкільної освіти Галичини другої половини XIX століття як фактор становлення української національної свідомості» (2012).
Коло наукових інтересів: вивчення змісту підручників з морального виховання учнів; впливу духовенства на моральне виховання підростаючого покоління; порівняльного аналізу змісту виховної роботи в різних типах навчальних і позашкільних закладів Галичини та інших регіонів Західної України в різні історичні періоди; принципів, змісту, форм й методів морального виховання учнів у різних типах навчально-виховних закладів; взаємодії молодіжних, громадських і державних організацій у моральному вихованні на сучасному етапі.

Немає коментарів:

Дописати коментар