вівторок, 22 листопада 2016 р.

Вихрущ Анатолій Володимирович

a.vykhrusch@ippo.edu.te.ua

Доктор педагогічних наук, професор.
У 1977 р. закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут. Спеціальність «Загальнотехнічні дисципліни і праця» з додатковою спеціальністю «Фізика».
Кандидатська дисертація захищена в 1984 р.
Докторська дисертація «Трудова підготовка учнів у загальноосвітніх школах України (історико-педагогічний аналіз та перспективи)» зі спеціальності 13.00.01 загальна педагогіка та історія педагогіки захищена в 1994 р.
Вчене звання професора присвоєно 14 квітня 2011 р.
У 2015 р. присвоєно звання «Заслужений працівник освіти України». У 2015 р. нагороджений Національною академією педагогічних наук України почесним знаком «К. Д. Ушинський».

пʼятниця, 4 листопада 2016 р.

Кавецький Віктор Євгенович

v.kavetskyj@ippo.edu.te.ua


Кандидат педагогічних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри.
З 1991 р. до 1996 р. навчався в Тернопільському експериментальному інституті педагогічної освіти, де отримав вищу освіту зі спеціальності «Практична психологія», кваліфікація – практичний психолог.
Після закінчення ВНЗ працював практичним психологом у Березовицькій і Великоглибочецькій загальноосвітніх школах.
У 2000 р. в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка захистив кандидатську дисертацію на тему «Підготовка учнів загальноосвітніх шкіл до професійного самовизначення в сучасних умовах» зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання.
З 2000 р. до 2010 р. працював на посаді викладача, доцента, завідувача кафедри психології Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти. Протягом 2005–2006 рр. працював головним спеціалістом, інспектором, начальником відділу вищої та професійної освіти управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації.
З 2010 р. працював на посадах викладача, доцента кафедри педагогіки і психології Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти. З 2016 р. – доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти (в. о. завідувача кафедри) Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти.
Керівник випускних робіт практичних психологів, соціальних педагогів, вихователів ДНЗ.
Організовує і проводить тренінги, практикуми для практичних психологів області на тему «Формування компетенцій з надання консалтингових послуг учасникам навчально-виховного процесу».
У науковому доробку понад 30 публікацій. Сферою наукових інтересів є підготовка особистості до професійного самовизначення, психологія професійної діяльності педагогічних працівників, формування життєвих компетентностей школярів, психологічне консультування суб’єктів навчально-виховного процесу в закладах освіти.

Явтушенко Леся АнатоліївнаЯвтушенко Леся Анатоліївна
Освіта вища. В 2006 рр. закінчила з відзнакою Тернопільський експериментальний інститут педагогічної освіти, отримавши спеціальність «Практична психологія».
Професійна діяльність
Після закінчення інституту, 2007-2015 рр. працювала провідним спеціалістом служби у справах неповнолітніх Підволочиської РДА.
2015-2018 рр. Працювала практичним психологом в Тернопільському технічному ліцеї.
З 2019 р. – викладач кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти Тернопільського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Теми, над якими працюю
"Проблема обдарованості:соціально-педагогічні та психологічні аспекти",
"Психолого-педагогічний супровід дітей дошкільного віку",
"Особистісно-орієнтоване навчання в контексті реформування змісту сучасної освіти".
Сфера наукових інтересів: Профілактика синдрому емоційного вигорання педагогічного працівника в умовах сучасної школи.

середа, 2 листопада 2016 р.

Жизномірська Оксана Ярославівна

o.zhyznomirska@ippo.edu.te.ua

Кандидат психологічних наук, доцент.
Після закінчення школи у 1999 р. вступила до Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти, який закінчила з відзнакою у 2004 р., отримавши спеціальність «Практична психологія» та здобувши кваліфікацію практичного психолога.
У 2004 р. вступила в магістратуру Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка й отримала диплом з відзнакою зі спеціальності «Психологія», здобувши кваліфікацію магістра психології, викладача психологічних дисциплін.
Упродовж 20052008 рр. навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова на кафедрі психології Інституту філософської освіти (з відривом від виробництва). Кандидатську дисертацію на тему «Психологічні особливості самоствердження молодших та старших підлітків» (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія) захистила 15 грудня 2010 р. у спеціалізованій вченій раді НПУ імені М. П. Драгоманова.
У 20082010 рр. працювала асистентом кафедри соціальної роботи ТНПУ імені В. Гнатюка. З 2011 р. – доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти.
Читає курс лекцій щодо підвищення рівня психологічної культури особистості вчителів-предметників, класних керівників, заступників директорів та інших категорій педагогічних працівників. Є науковим керівником випускних робіт учителів початкових класів.
У науковому доробку навчально-методичний посібник «Психотехнологія корекції деструктивного самоствердження особистості молодшого та старшого підліткового віку» та понад 30 наукових статей, опублікованих у збірниках наукових праць, конференцій як в Україні, так і за рубежем.
Тема, над якою працює викладач, – «Школа професійного зростання практичного психолога».
Сфера наукових інтересів: психологія сучасного педагога, психологія сучасних учнів, формування психологічної готовності вчителя до умов сьогодення, особистісне та соціальне самоствердження підлітків, основні форми саморозкриття підростаючої особистості.