понеділок, 26 червня 2023 р.

Педагогічна платформа «Засоби формування компетентної та успішної особистості педагога: ресурсний підхід»

 
Питання довершеності особистості вчителя – його професіоналізму, світоглядної культури, духовного й морального обличчя – одне з найактуальніших у педагогіці й філософії освіти на лише нашої держави, а й світу. І це зрозуміло.

 Адже саме від вчителя, його особистісних характеристик залежить реалізація навчальних планів, якість освітніх послуг, виховання учнів як у процесі навчання, так і в позаурочний час.

 В низці новітніх державних документів наголошується на необхідності формування особистості вчителя відповідно до потреб сучасної практики, динамічних змін, що відбуваються в країні і світі. Зрозуміло, цей процес потребує теоретичного забезпечення. Тому зазначені проблеми активно обговорювалися 14 червня 2023 року у Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти на платформі сервісу Google Meet на педагогічній платформі «Засоби формування компетентної та успішної особистості педагога: ресурсний підхід» для класних керівників та педагогів-організаторів закладів загальної середньої освіти області, організованій та проведеній Оксаною Сесик, методистом центру виховної роботи, захисту прав дитини та громадянської освіти.https://ippo.edu.te.ua/about/news/pedagogichna-platforma-zasobi-formuvannya-kompetentnoi-ta-uspishnoi-osobistosti-pedagoga-resursnij-pidhid#prettyPhoto


понеділок, 19 червня 2023 р.

Школа професійної майстерності для соціальних педагогів закладів освіти «Профілактика та управління психосоціальними реакціями на травматичний досвід»


 Дитяча психіка є найбільш уразливою до дії психотравмуючих факторів надзвичайної ситуації і у подальшому може проявитись у виникненні гострих або хронічних психічних порушень, поведінкових та емоційних реакціях різного ступеня важкості. Часто дитина самостійно справитись з наслідками травми не може і потребує підтримки дорослого та допомоги спеціаліста в «опрацюванні» стресових ситуацій. Вчасно надана допомога фахівцем психологічної служби допоможе дитині уникнути дезадаптації, надасть можливість їй знизити навантаження деструктивного впливу, виникнення вторинної травматизації, стати перешкодою у навчанні та особистісному розвитку.

 14 червня 2023 року в ТОКІППО відбулось засідання школи професійної майстерності для соціальних педагогів освітніх закладів «Профілактика та управління психосоціальними реакціями на травматичний досвід». Мета заходу: проаналізувати стратегії реагування дітей та дорослих на травму; ознайомити учасників з особливостями організації та надання фахівцем допомоги  постраждалим дітям; удосконалити в учасників навички управління реакціями на травматичну ситуацію.https://ippo.edu.te.ua/about/news/shkola-profesijnoi-majsternosti-dlya-socialnih-pedagogiv-zakladiv-osviti-profilaktika-ta-upravlinnya-psihosocialnimi-reakciyami-na-travmatichnij-dosvid

четвер, 1 червня 2023 р.

Практикум «Оцінювання управлінських процесів в закладах загальної середньої освіти»

 


З метою підвищення рівня професійних компетентностей щодо організації та проведення самооцінювання освітніх та управлінських процесів у закладах освіти 30 травня 2023 року для заступників керівників опорних закладів освіти області за допомогою інтернет ресурсу Google Meet відбувся практикум «Оцінювання управлінських процесів в закладах загальної середньої освіти».

 Про важливість командної роботи педагогічного колективу як інструменту в проведенні самооцінювання закладу освіти розповіла О. Я. Жизномірська, доцент кафедри педагогіки, психології та інклюзивної освіти ОКІППО, кандидат психологічних наук.https://ippo.edu.te.ua/about/news/praktikum-ocinyuvannya-upravlinskih-procesiv-v-zakladah-zagalnoi-serednoi-osviti#prettyPhoto