четвер, 25 квітня 2019 р.

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності»11-12 квітня 2019 року у місті Тернополі проведено ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності», організаторами якої були: Міністерство освіти і науки України, Тернопільська обласна державна адміністрація, Тернопільська обласна рада, управління освіти і науки Тернопільської ОДА, ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти, Тернопільський національний економічний університет, Тернопільський національний педагогічний університет  імені Володимира Гнатюка, Університет імені Яна Кохановського (Кельце, Польща), Люблінська Школа Вища (Рикі, Польща), Вища гуманістично-економічна школа (Бжеґ, Польща), відділ порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України.
У роботі конференції взяли участь понад 300 науковців і практиків освітньої галузі. Зокрема, тези  на адресу оргкомітету надіслали 27 докторів наук і понад 90 кандидатів наук з України, Австрії, Латвії, Словаччини і Польщі.
  На пленарному засіданні, яке відбувалося 11 квітня, з вітальним словом до учасників конференції звернулися: Петровський Олександр Миколайович, директор Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, Біловус Наталія Юліанівна, начальник відділу дошкільної, загальної середньої, позашкільної, виховної роботи управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації, Мулярчук Василь Миколайович, директор Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу,  Матцке Крістель, викладач іноземних мов Дрезденського технічного університету (Німеччина).

понеділок, 11 лютого 2019 р.МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ДНУ “ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ”
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЯНА КОХАНОВСЬКОГО (КЕЛЬЦЕ, ПОЛЬЩА)
ЛЮБЛІНСЬКА ШКОЛА ВИЩА  (РИКІ, ПОЛЬЩА)
ВИЩА ГУМАНІСТИЧНО-ЕКОНОМІЧНА ШКОЛА (БЖЕҐ, ПОЛЬЩА)
ВІДДІЛ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ

Інформаційний лист
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності», яка проводитиметься 11-12 квітня 2019 року в Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти.
Напрями роботи конференції:
1. Якість вищої освіти: система неперервної освіти, підготовки і підвищення кваліфікації професійних кадрів.
2. Професійний розвиток педагога: вітчизняний і зарубіжний досвід.
3. Розвиток психологічної компетентності педагога.
4. Інноваційні педагогічні технології в контексті сучасних суспільних викликів.
5. Діяльність педагога в умовах інклюзивного освітнього середовища.
Форми роботи на конференції:
Пленарне засідання – виступи та доповіді провідних учених України, Польщі і Німеччини.
Секційні дискусії, круглий стіл – доповіді та повідомлення, презентація авторами власних проектів, обговорення їх.
Майстер-класи – презентація практичних форм роботи.
Робочі мови конференції: українська, польська, німецька, англійська.
За результатами роботи конференції буде видано збірник тез, також матеріали буде опубліковано на офіційному сайті ТОКІППО.
Організаційний внесок (програма конференції, збірник тез, сертифікат учасника та інші організаційні витрати) становить 150 грн.
Витрати за проїзд, проживання та харчування здійснюються за кошти учасників конференції або організації, яка їх відрядила.

Для участі в конференції потрібно до 01 квітня 2019 року надіслати на адресу електронної пошти (konferencepedagogy@ukr.net) такі матеріали:
- заявку на участь у конференції (зразок додається);
-  текст тез доповіді;
- скан-копію квитанції про переказ організаційного внеску.

Вимоги до оформлення тез:
Тези доповіді (обсяг 2-4 сторінки)  необхідно висвітлити однією з робочих мов конференції. Текстовий редактор - Microsoft Word. Шрифт: гарнітура – Times New Roman; розмір кегля – 14; міжрядковий інтервал – 1,5 пт. Поля (верхнє, нижнє, ліве, праве) – 2 см.
Текст тез доповіді потрібно оформити так:
1. Індекс УДК (розташування –у першому рядку ліворуч, звичайний шрифт).
2. Прізвище та ініціали (у називному відмінку, у першому рядку праворуч, звичайний шрифт); у наступному рядку – науковий ступінь (за наявності), вчене звання (за наявності), посада, організація і електронна адреса.
3. Назва статті (великими літерами посередині наступного рядка, напівжирний шрифт).
4. Зміст доповіді:
          постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
          аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми і на які є посилання автора, виокремлення невирішених раніше аспектів проблеми, яким присвячено доповідь;
          формулювання мети роботи (постановка завдання);
          виклад основного матеріалу дослідження;
          висновки на основі цього дослідження і перспективи подальших розвідок.
5. Список використаних джерел (оформити відповідно до вимог державного стандарту ДСТУ 8302:2015). Посилання на використані джерела в тексті треба оформити за зразком: [3, с. 125–130], [2; 3], [4].
За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей відповідальність несуть автори публікацій. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези, які не відповідають указаним вимогам і тематиці конференції.

Зразок:

УДК 378.01
Вихрущ В.О.
доктор педагогічних наук,
професор кафедри педагогіки та соціального управління
Інституту психології та права
Національного університету «Львівська політехніка»,

ПЕДАГОГІЧНА МЕНТАЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА

Текст тез…
Література
1. Реброва О. Є. Методологічні основи педагогічної ментальності: культурологічний та професійний аспекти: монографія.  К.: НПУ ім. Драгоманова, 2012. 283 с.

Реквізити для оплати оргвнеску:
грошовий переказ оргвнеску (у т.ч. за публікацію) необхідно здійснити на р /р 315 572 501 47804 ГУ ДКСУ у Тернопільській обл. МФО 838012код 02139788

Одержувач: Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти
Призначення платежу: оплата за публікацію тез конференції.
Як назву файлу (скан-копія квитанції) просимо зазначити  прізвище учасника конференції.
Координатори конференції:
Кавецький Віктор Євгенович, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти (тел. 0972243492).
Вихрущ Анатолій Володимирович, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти (тел. 0673791169).
За довідками звертатися:
з питань публікації матеріалів: Жизномірська Оксана Ярославівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти (тел. 0978689282).
з питань оплати: Яковишин Руслан Ярославович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти (тел. 0979846778).
Заявка
на участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності»,
яка проводитиметься 11-12 квітня 2019 року
Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь, вчене звання

Місце роботи (повна назва установи), посада

Контактний телефон

Е-mail   

Замовляю збірник матеріалів конференції (роздрукований   варіант)
□ Так                  □ Ні
Поштова адреса (вулиця, номер будинку та квартири, місто, район, область,  поштовий індекс) або
номер відділення «Нової пошти»  для отримання збірника матеріалів конференції.
Примітка: витрати за пересилку збірника - за рахунок автора тез

Тематичний напрям  роботи на конференції

Тема доповіді чи повідомлення на секційному засіданні

Форми участі в конференції
(необхідне підкреслити)

1. Доповідь на пленарному чи секційному засіданні.
2. Організація майстер-класу чи тренінгу.
3. Заочна участь (лише публікація тез).
Чи потрібно забезпечити проживання (необхідне підкреслити)

□ готель (від 250 грн.);
□ гуртожиток (від 100 грн);
□ поселення не потрібне.


вівторок, 1 січня 2019 р.


Підсумки тижня в освіті: головні події

МОЗ розробить нові норми організації харчування учнів. Міністерство охорони здоров’я розробить та винесе на затвердження Кабінету Міністрів нові норми й порядок організації харчування учнів у закладах освіти. Нові норми враховуватимуть рекомендації дієтологів та технологів.
Понад 2500 шкіл необхідно підключити до інтернету. Про це заявив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку інфраструктури Олександр Шелест під час брифінгу щодо підключення українських шкіл до якісного інтернету. Для підключення усіх 2531 школи за підрахунками Мінцифри необхідно до 720 млн грн.
Як діяти, якщо учень або вчитель має ознаки COVID-19. Оприлюднено алгоритм дій керівника закладу загальної середньої освіти у разі виявлення у здобувача освіти та/або працівника закладу загальної середньої освіти ознак гострого респіраторного захворювання.


Детальніше....https://osvita.ua/news/76212/

МОН зацікавлено у підвищенні соціальних стандартів освітян

Міністерство освіти і науки вкрай зацікавлене у введенні в дію постанови Кабінету Міністрів від 10 липня 2019 року № 822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки», оскільки нею виконуються не лише норми законодавства, а й підвищуються соціальні стандарти та гарантії держави, спрямовані на зростання рівня життя освітян.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства освіти у відповідь на інформацію освітньої профспілки стосовно кулуарної спроби МОН реформувати систему оплати праці у бік зниження зарплат освітян.


Детальніше....https://osvita.ua/school/76238/

Найкращих учасників ЗНО будуть відзначати преміями

Наступного року учасники ЗНО, які отримають найвищі результати, будуть відзначатися преміями Президента України.
Про це на брифінгу сказав в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко, повідомляє Укрінформ.
За його словами, планується, що це має бути одноразова грошова виплата.
«Зараз на рівні Міністерства освіти та науки розробляється нормативно-правовий документ, який дозволить щороку встановлювати грошову винагороду для учасників, які будуть отримувати за сумою своїх результатів найвищі оцінки. Такі діти будуть відзначатися преміями Президента України. Сподіваємося, що така практика буде започаткована», - сказав Бойко.


Детальніше...https://osvita.ua/test/76299/

МОН зацікавлено у підвищенні соціальних стандартів освітян

Міністерство освіти і науки вкрай зацікавлене у введенні в дію постанови Кабінету Міністрів від 10 липня 2019 року № 822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки», оскільки нею виконуються не лише норми законодавства, а й підвищуються соціальні стандарти та гарантії держави, спрямовані на зростання рівня життя освітян.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства освіти у відповідь на інформацію освітньої профспілки стосовно кулуарної спроби МОН реформувати систему оплати праці у бік зниження зарплат освітян.


Детальніше...https://osvita.ua/school/76238/

Підсумки тижня в освіті: головні події

МОЗ розробить нові норми організації харчування учнів. Міністерство охорони здоров’я розробить та винесе на затвердження Кабінету Міністрів нові норми й порядок організації харчування учнів у закладах освіти. Нові норми враховуватимуть рекомендації дієтологів та технологів.
Понад 2500 шкіл необхідно підключити до інтернету. Про це заявив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку інфраструктури Олександр Шелест під час брифінгу щодо підключення українських шкіл до якісного інтернету. Для підключення усіх 2531 школи за підрахунками Мінцифри необхідно до 720 млн грн.
Як діяти, якщо учень або вчитель має ознаки COVID-19. Оприлюднено алгоритм дій керівника закладу загальної середньої освіти у разі виявлення у здобувача освіти та/або працівника закладу загальної середньої освіти ознак гострого респіраторного захворювання.

Детальніше....https://osvita.ua/news/76212/

 Новий порядок присудження наукових ступенів: зміни

Загальна характеристика документу. Як зміниться порядок присвоєння наукових ступенів? Хто затверджуватиме форму дипломів доктора філософії та доктора наук? Як зміняться вимоги щодо публікацій?

Детальніше....https://osvita.ua/vnz/75368/

 У МОН повідомили, як оцінювати учнів у новому році

Міністерство освіти і науки враховуючи численні звернення громадян звернули увагу на питання підсумкового тематичного, семестрового та річного оцінювання учнів в 2020/21 навчальному році.

Відповідні роз'яснення надані у методичних рекомендаціях Міністерства освіти і науки щодо викладання навчальних предметів у школах в 2020/21 навчальному році.

Зокрема, у Міністерстві освіти зазначають, що при виставленні тематичної оцінки учням мають враховуватись всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається.

Детальніше....https://osvita.ua/school/75643/