понеділок, 24 квітня 2023 р.

Про науково-практичну семінар-конференцію для працівників психологічної служби «Особливості діяльності психологічної служби у системі освіти з розвитку резильєнтності як особистісного ресурсу учасників освітнього процесу в умовах війни»

 

20 квітня 2023 року навчально-методичним центром практичної психології і соціальної роботи організовано і проведено науково-практичну семінар-конференцію «Особливості діяльності психологічної служби у системі освіти з  розвитку резильєнтності як особистісного ресурсу учасників освітнього процесу в умовах війни».

Ми живемо в умовах тотальної невизначеності. Планувати щось складно, адже ми знаходимося під впливом величезного стресу. Наша увага прикута до стрічки новин про хід війни. Багато людей втрачають стабільність у роботі та доходах, знаходяться під обстрілами, сумують за близькими та за покинутими домівками. А спеціалісти, робота яких пов’язана з людьми, знаходиться під особливо сильним ударом. Це, безумовно, стосується і психологів, і соціальних педагогів. Їм необхідно вміти стабілізувати свій психічний стан, чинити опір стресу та проявляти життєстійкість для того, щоб допомогти учням, батькам, вчителям віднайти власні ресурси діяти, працювати, вчитися, планувати своє життя і бути готовими ці плани змінювати.

https://ippo.edu.te.ua/about/news/pro-naukovo-praktichnu-seminar-konferenciyu-dlya-pracivnikiv-psihologichnoi-sluzhbi-osoblivosti-diyalnosti-psihologichnoi-sluzhbi-u-sistemi-osviti-z-rozvitku-rezilentnosti-yak-osobistisnogo-resursu-uchasnikiv-osvitnogo-procesu-v-umovah-vijni#prettyPhoto

пʼятниця, 21 квітня 2023 р.

Практикум учителів фізичної культури «Інклюзивне навчання у Новій українській школі. Особливості розвитку рухової сфери дітей з розладами аутистичного спектру»

 20 квітня 2023 року у Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти на  платформі онлайн-сервісу Google Meet відбувся практикум «Інклюзивне навчання у Новій українській школі. Особливості розвитку рухової сфери дітей  з розладами аутистичного спектру» у якому взяли участь учителі фізичної культури закладів загальної середньої освіти, адже на сьогоднішній день важливо, щоб усі вчителі володіли відповідними знаннями та навичками організації інклюзивного освітнього середовища.


https://ippo.edu.te.ua/about/news/praktikum-uchiteliv-fizichnoi-kulturi-inklyuzivne-navchannya-u-novij-ukrainskij-shkoli.-osoblivosti-rozvitku-ruhovoi-sferi-ditej-z-rozladami-autistichnogo-spektru

середа, 12 квітня 2023 р.

Засідання творчої групи учителів музичного мистецтва та консультантів центрів професійного розвитку педагогічних працівників на тему «Особливості реалізації мистецької освітньої галузі Нової української школи у 6 класі»


 07 квітня 2023 року в Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти на платформі сервісу Google Meet проведено  перше засідання творчої групи учителів музичного мистецтва та консультантів центрів професійного розвитку педагогічних працівників на тему «Особливості реалізації мистецької освітньої галузі Нової української школи у 6 класі».

Мета заходу: акцентування уваги на особливостях вивчення мистецтва у 6 класі; дотриманні основних принципів Державного стандарту базової середньої освіти у мистецькій освітній галузі Нової української школи

.https://ippo.edu.te.ua/about/news/zasidannya-tvorchoi-grupi-uchiteliv-muzichnogo-mistectva-ta-konsultantiv-centriv-profesijnogo-rozvitku-pedagogichnih-pracivnikiv-na-temu-osoblivosti-realizacii-misteckoi-osvitnoi-galuzi-novoi-ukrainskoi-shkoli-u-6-klasi

вівторок, 11 квітня 2023 р.

Здоров’язбережувальний простір як інтегральна передумова якості освіти

 06 квітня 2023 року відповідно до плану роботи Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти у режимі відеоконференції на платформі сервісу Google Meet лабораторією SТЕМ-освіти у співпраці з навчально-методичним центром психологічної служби і соціальної роботи Тернопільського ОКІППО проведено нетворкінг для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти на тему «Здоров’язбережувальний простір як інтегральна передумова якості освіти».

Мета заходу полягала в ознайомленні педагогічних працівників з теоретичними і практичними аспектами реалізації інноваційних освітніх здоров’язбережувальних технологій; удосконаленні вмінь учасників нетворкінгу застосовувати основні форми, методи і прийоми освітньо-виховної роботи для формування гармонійно-розвиненої особистості, діагностики та корекції психофізіологічного і фізичного стану здобувачів освіти з метою активізації їх розумової працездатності, розвитку особистісного потенціалу, підвищення індивідуальної рухової активності та позитивної мотивації, а також навичок здорового способу життя шляхом реалізації сучасних здоров’язбережувальних технологій для формування здоров’язбережувальної компетентності; розвитку вмінь інноваційної, організаційної та методичної діяльності в напрямку реалізації наскрізної змістової лінії «Здоров’я і безпека».


https://ippo.edu.te.ua/about/news/zdorovyazberezhuvalnij-prostir-yak-integralna-peredumova-yakosti-osviti

Про проведення засідання школи професійної майстерності учителів-інтернів «Якість освітньої діяльності педагогічного працівника: основні функції у закладі загальної середньої освіти, шляхи формування та розвитку професійних компетентностей»

 31 березня 2023 року, відповідно до плану роботи,  в Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти проведено перше засідання школи педагогічної майстерності учителів-інтернів

в рамках функціонування школи професійної майстерності інтернів (осіб, яких уперше призначено на посаду педагогічного працівника)  «Якість освітньої діяльності педагогічного працівника: основні функції у закладі загальної середньої освіти, шляхи формування та розвитку професійних компетентностей» на тему «Основні функції учителя у закладі загальної середньої освіти. Шляхи формування та розвитку професійних компетентностей педагогічного працівника». До організації та проведення заходу активно долучились науковці ТОКІППО та методисти відділів методики навчальних предметів суспільно-гуманітарного та природничо-математичного циклів, технологій та фізичної культури. Жизномірська Оксана Ярославівна


https://ippo.edu.te.ua/about/news/pro-provedennya-zasidannya-shkoli-profesijnoi-majsternosti-uchiteliv-interniv-yakist-osvitnoi-diyalnosti-pedagogichnogo-pracivnika-osnovni-funkcii-u-zakladi-zagalnoi-serednoi-osviti-shlyahi-formuvannya-ta-rozvitku-profesijnih-kompetentnostej

вівторок, 4 квітня 2023 р.

Про засідання у педагогічній вітальні «Формування інституту наставництва у закладах загальної середньої освіти області»

 


31 березня 2023 року у Тернопільському ОКІППО на платформі сервісу відеоконференцій Google Meet відбулося засідання у педагогічній вітальні «Карта діяльності педагога: основні функції учителя у закладі загальної середньої освіти, шляхи удосконалення професійних компетентностей педагогічного працівника» (перше засідання школи педагогічної майстерності наставників, що  здійснюють супровід та підтримку осіб, яких уперше призначено на посаду педагогічного працівника, «Формування інституту наставництва у закладах загальної середньої освіти області»).  Учасниками цього заходу було майже 30 досвідчених учителів закладів загальної середньої освіти різних освітніх галузей області і здійснюють наставницький супровід діяльності учителів-інтернів.