Комунікаційні заходи

Заходи, у яких брали участь працівники кафедри

Творча студія «ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА Й УЧНЯ У ВИМІРІ ОСВІТНІХ ЗМІН» для педагогів-організаторів закладів загальної середньої освіти областіУ низці новітніх державних документів наголошується на необхідності формування особистості вчителя відповідно до потреб сучасної практики, динамічних змін, що відбуваються в країні і світі. Зрозуміло, цей процес потребує теоретичного забезпечення. Тому особливості методики формування позитивної мотивації особистості педагога й учня у вимірі освітніх змін презентувалися й активно обговорювалися на творчій студії «Формування позитивної мотивації особистості педагога й учня у вимірі освітніх змін» для педагогів-організаторів закладів загальної середньої освіти області, організованій та проведеній 13 жовтня в режимі он-лайн Оксаною Сесик, методистом центру виховної роботи, захисту прав дитини та громадянської освіти ТОКІППО, та Оксаною Жизномірською, кандидатом психологічних наук, доцентом кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти цього ж закладу.

Детальніше...http://ippo.edu.te.ua/about/news/tvorcha-studiya-formuvannya-pozitivnoi-motivacii-osobistosti-pedagoga-j-uchnya-u-vimiri-osvitnih-zmin-dlya-pedagogiv-organizatoriv-zakladiv-zagalnoi-serednoi-osviti-oblasti

Тренінг для вчителів історії «Психолого-методичні передумови якісної підготовки до ДПА/ЗНО з історії України»

29 вересня 2021 року у Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти (ТОКІППО), на платформі онлайн-сервісу Google Meet, відбувся тренінг для вчителів історії «Психолого-методичні передумови якісної підготовки до ДПА/ЗНО з історії України». Тренерами під час заходу виступили Людмила ОнищукВіктор Кавецький та Іван Букавин.

Людмила Онищук, завідувач центру моніторингу якості освіти, ЗНО та аналітичної діяльності ТОКІППО, ознайомила присутніх із результатами й уроками державної підсумкової атестації/зовнішнього незалежного оцінювання з історії України 2021 року та можливостями використання ресурсів Українського центру якості освіти у професійній діяльності вчителя історії.

Віктор Кавецький, доцент, завідувач кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти ТОКІППО, кандидат педагогічних наук, охарактеризував виклики зовнішнього незалежного оцінювання для випускників (когнітивні, особистісні, процесуальні), а також надав професійні рекомендації щодо формування психологічної готовності здобувачів освіти до зовнішнього незалежного оцінювання з історії України.

Іван Букавин, методист з історії та суспільствознавчих дисциплін, завідувач відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів ТОКІППО, здійснив аналіз практичних аспектів підготовки до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання з історії України, а також надав поради щодо здійснення вчителями історії якісної підготовки школярів до цих важливих випробувань.

Учасниками тренінгу стали понад 60 педагогів із закладів загальної середньої освіти та консультантів центрів професійного розвитку педагогічних працівників Тернопільської області.


Засідання проблемної групи «Інноваційні підходи до розв’язання проблемних ситуацій на уроках образотворчого мистецтва»

24 вересня 2021 року в Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти на платформі сервісу Google Meet проведено засідання проблемної групи вчителів образотворчого мистецтва та консультантів центрів професійного розвитку педагогічних працівників з питань професійного розвитку вчителів  на тему «Інноваційні підходи до розв’язання проблемних ситуацій на уроках образотворчого мистецтва». Мета заходу: ознайомити вчителів образотворчого мистецтва та консультантів центрів професійного розвитку педагогічних працівників з питань професійного розвитку вчителів із документами Міністерства освіти і науки України, розглянути, вивчити, проаналізувати та узагальнити науково-методичні відомості щодо розв’язання проблемних ситуацій на уроках образотворчого мистецтва,  ознайомитись із сучасними методиками викладання образотворчого мистецтва, підвищувати рівень психолого-педагогічної, загальнокультурної, фахової та методичної підготовки. 

Засідання проблемної групи провели: Наталія Саранчук, методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів, та Віктор Кавецький,  доцент, кандидат психологічних наук, виконувач обов'язків завідувача кафедри педагогіки, психології та інклюзивної освіти Тернопільського ОКІППО. Учасники заходу ознайомились із наступними питаннями: «Використання інноваційних підходів у процесі викладання образотворчого мистецтва», «Формування ціннісних орієнтацій особистості в проєктній діяльності засобами  мистецтва», «Розв’язання проблемних ситуацій на уроках образотворчого мистецтва у викладанні теми  «Рисунок геометричних фігур», «Проблемні ситуації на уроках образотворчого мистецтва, шляхи їх розв’язання.  Виконання дизайнерських проєктів, цікаві ідеї живопису».

Віктор Кавецький презентував ціннісні орієнтації особистості засобами образотворчого мистецтва, розповів про психологічні особливості впливу творів образотворчого мистецтва на розвиток вчителів та учнів, реалізацію проєктної діяльності засобами  мистецтва.

 Наталія Саранчук ознайомила присутніх із цікавими підходами щодо викладання образотворчого мистецтва у 5-7 класах, продемонструвала цікаві відеопрезентації виконання різних завдань: геометричної абстракції, аплікації,  оригінальне прочитання засобами образотворчості поезії Тараса Шевченка, виконання анімації для вайбера тощо.

Учасники засідання: вчителі образотворчого мистецтва та консультанти центрів професійного розвитку педагогічних працівників з питань професійного розвитку вчителів виробили відповідні методичні рекомендаціїй щодо використання запропонованих матеріалів, відеопрезентацій на уроках образотворчого мистецтва.

Про засідання проблемної групи учителів української мови і літератури «Ознайомлення зі змістом Державного стандарту базової середньої освіти (2020): особливості реалізації положень щодо мовно-літературної галузі»


 

26 березня цього року у Тернопільському ОКІППО на платформі сервісу відеоконференцій Google Meet проведено засідання  проблемної  групи учителів української мови і літератури «Ознайомлення зі змістом Державного стандарту базової середньої освіти (2020): особливості реалізації положень щодо мовно-літературної галузі»для участі у якому було зареєстровано майже шістдесят педагогічних працівників – консультантів центрів професійного розвитку педагогічних працівників та учителів української мови і літератури закладів загальної середньої освіти області.

Мета заходу – ознайомити учителів-словесників з метою, ціннісними орієнтирами, циклами базової середньої освіти, обов’язковими результатами навчання української мови і літератури учнів 5 – 9 класів; з’ясувати мету мовно-літературної освітньої галузі, шляхи її реалізації; презентувати компетентнісний потенціал мовно-літературної освіти учнів  5 – 6 та 7 – 9 класів (уміння і ставлення через призму ключових компетентностей); окреслити загальні і конкретні результати, орієнтири для оцінювання  обов’язкових результатів учнів 5 – 6 та 7 – 9 класів у мовно-літературній освітній галузі за Державним стандартом базової середньої освіти (2020); спонукати словесників поповнювати педагогічну скарбничку необхідними для реалізації нових стандартів мовно-літературної освіти дидактичними матеріалами; розвивати уміння використовувати Державний стандарт базової середньої освіти (2020) для побудови траєкторії професійного розвитку учителя української мови і літератури, який працюватиме у 5 – 6 та 7 – 9 класах.

На початку роботи  семінару було акцентовано увагу присутніх на визначенні рівня сформованості ключових компетентностей і наскрізних умінь учнів як маркерів обов’язкових результатів навчання. Теоретичний блок заходу «Психолого-педагогічні аспекти формування ключових компетентностей на різних етапах індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти» реалізував доцент, в.о. завідувача кафедри педагогіки, психології та інклюзивної освіти Тернопільського ОКІППО, кандидат педагогічних наук Кавецький В. Є. Досвідом роботи щодо застосування сучасних методик і технологій як основи розвитку ключових компетентносте учнів  на уроках української словесності поділилися учителі української мови і літератури Заліщицької державної гімназії м. Заліщики Тернопільської області Пацарина Н. М. та Спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов смт Залізці Бенцал С. В. Перлинами здобутків про співпрацю ВНЗ та  ЗЗСО щодо розвитку філологічних обдарувань здобувачів освіти інформував присутніх доцент кафедри української мови і літератури та методик їх навчання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка, кандидат філологічних наук Василишин О. В.

Для підбиття підсумків, самомоніторингу діяльності й побудови плану самоудосконалення учасникам заходу було запропоновано практичну роботу «Використання Державного стандарту базової середньої освіти (2020) для побудови траєкторії професійного розвитку учителя української мови і літератури, який працюватиме у 5 – 6 та 7 – 9 класах в умовах запровадження Нової української школи (методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів Тернопільського ОКІППО М. М. Кондирєва).

Технічний супровід проведення заходу здійснила методист центру інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій і дистанційної освіти ТОКІППО Мочук О. Б.

Інформацію про засідання проблемної групи, методичні рекомендації буде розміщено на блозі «Паланка словесника», а також – покликання, за яким можна переглянути відеозапис заходу на ютуб-каналі.


Засідання шерінг-клубу для соціальних педагогів закладів освіти „Насилля в сім’ї: профілактична робота, протидія та реагування на випадки домашнього та гендерно обумовленого насильства”

Понад 1,1 мільйона жінок в Україні щороку стають жертвами домашнього насильства у сім’ї. Приблизно кожна третя дитина випробувала не тільки фізичне, а й психологічне насильство в родині. Це вимагає уваги фахівців для пошуку й розробки ефективних стратегій попередження насильства, результативних технологій з надання допомоги дітям, які постраждали від насильства, а також зменшення довготривалих соціальних та медичних наслідків насильства над дітьми.

26 лютого 2021 року в ТОКІППО за допомогою сервісу відеоконференцій Google Meet відбулось засідання шерінг-клубу для соціальних педагогів закладів освіти „Насилля в сім’ї: профілактична робота, протидія та реагування на випадки домашнього та гендерно обумовленого насильства”. Мета заходу: ознайомити учасників з новим законодавством України, що стосується домашнього насильства, розкрити специфіку роботи соціального педагога у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, сформувати навички та вміння щодо порядку надання допомоги та захисту постраждалим від домашнього насильства.

Кавецький В.Є., в. о. завідувача, доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти, кандидат педагогічних наук, у своєму виступі „Фактори та ризики домашнього насильства”, проаналізував основні ознаки домашнього насильства, причини та фактори ризику, що призводять до домашнього насилля, підкреслив безпосередній вплив неналежної поведінки батьків на майбутнє життя дитини.

Методист навчально-методичного центру психологічної служби і соціальної роботи та організатор засідання Ярмолицька С.О., ознайомила учасників заходу із законодавством України з питань запобігання та протидії домашньому насиллю та насиллю за ознакою статі, напрямки діяльності держави у запобіганні та протидії домашньому насильству.

Поділились досвідом соціально-профілактичної роботи з питань домашнього насилля та насилля за ознакою статі соціальні педагоги: Шпирук Марія (Бережанська гімназія ім.Б.Лепкого), Грицишин Тетяна (Збаразький ліцей), Йосифів Ольга (НВК „Мишковицька ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ” Великоберезовицької селищної ради).

Теслюк Ольга, соціальний педагог Теребовлянського профільного ліцею, розповіла про методи та прийоми налагодження позитивних взаємовідносин між батьками та дитиною, що зазнала насильства, які використовує у своїй діяльності. Ярмолицька Світлана запропонувала кілька технік, які можуть використати соціальні педагоги у роботі з батьками та дітьми для виявлення факту насильства, усвідомлення негативної моделі поведінки.

Соціальний педагог НВК „Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія ім. С.Белея” Ваврик Наталя презентувала доповідь „Надання правової допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства” в якій надала інформацію про те як і де отримати допомогу у випадках домашнього або гендерно зумовленого насильства.

Майстер-клас «Педагогічна майстерність композиторів

минулих епох»

Творча студія «Медіатехнології як сучасні засоби реалізації викликів сьогодення у взаємодії педагога-організатора та школяра» для педагогів-організаторів закладів загальної середньої освіти області

Медіаосвіта — частина освітнього процесу, спрямована на формування в суспільстві медіакультури, підготовку особистості до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою мас-медіа, включаючи як традиційні (друковані видання, радіо, кіно, телебачення), так і новітні (комп’ютерно опосередковане спілкування, інтернет, мобільна телефонія) медіа з урахуванням розвитку інформаційно-комунікаційних технологій.

Ці та інші важливі освітні питання були предметом розгляду та обговорення на творчій студії «Медіатехнології як сучасні засоби реалізації викликів сьогодення у взаємодії педагога-організатора та школяра» (25.02.) для педагогів-організаторів закладів загальної середньої освіти області, організованої та проведеної в режимі он-лайн Оксаною Сесик, методистом центру виховної роботи, захисту прав дитини та громадянської освіти ТОКІППО та Оксаною Жизномірською, кандидатом психологічних наук, доцентом кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти цього ж закладу.

Учасники заходу мали можливість ознайомитися з оглядом новинок психолого-педагогічних видань «Інтернет, медіа, віртуальна реальність: освіта й безпека», підготовленим Інною Сіньковською,  завідувачкою науково-педагогічної бібліотеки ТОКІППО. А також переглянули творчий продукт візуальної інформації «Скарби трипільської культури», підготовлений працівниками мас-медіа Тернополя.

Підсумком творчої студії були міркування про те, що сьогодні вкрай важливо підготувати молодих громадян, особливо нову генерацію, до сприйняття різнопланової інформації, навчити розуміти, усвідомлювати наслідки її впливу на психіку, допомогти опанувати нові способи спілкування на основі невербальних форм комунікації за допомогою технічних засобів. Необхідно пам’ятати, що вагома лепта цієї праці зорієнтована на діяльність освітян.

Щиро дякую усім виступаючим та учасникам заходу за конструктивну, плідну діяльність та активну співпрацю.

Майстер-клас «Педагогічна майстерність композиторів

минулих епох»

15 грудня 2020 року в Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти проведено майстер-клас для вчителів музичного мистецтва та вчителів інтегрованого курсу «Мистецтво» на тему «Педагогічна майстерність композиторів минулих епох». Мета заходу:  ознайомити вчителів музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво» із мистецькими шедеврами композиторів-ювілярів 2020 року, педагогічною та методичною спадщиною Й.С. Баха, Л.Бетховена, Ф.Шопена, Р.Шумана, П.І.Чайковського, особливостями стилів бароко, віденської класичної школи, романтизму в музичному мистецтві. Захід проведено на платформі онлайн-сервісу Google Meet.

Майстер-клас провели: Наталія Саранчук, методист відділу методики  навчальних предметів та професійного розвитку педагогів Тернопільського ОКІППО та Віктор Кавецький, доцент, виконувач обов”язків завідувача кафедри педагогіки, психології та інклюзивної освіти Тернопільського ОКІППО, кандидат психологічних наук.

Вчителі музичного мистецтва та вчителі інтегрованого курсу «Мистецтво» заслухали виступ Віктора Кавецького «Формування ціннісних орієнтацій особистості в новій соціокультурній реальності засобами українського та світового музичного мистецтва», розглянули писхологічні аспекти творчості та основні складові творчих здібностей педагога.

Онлайн-школа новаторства «Коучингові інструменти на
уроках математики»

У Концепції «Нова українська школа» наголошується, що школа українська буде успішною, якщо до неї прийде успішний учитель. Він – успішний вчитель та фахівець – вирішить дуже багато питань щодо якості викладання, обсягу домашніх завдань, комунікації з дітьми та адміністрацією школи. До дітей має прийти людина-лідер, яка може вести за собою, яка любить свій предмет, яка його фахово викладає. У зв’язку з цим варто говорити про нову роль учителя – не як єдиного наставника та джерело знань, а як коуча, фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії дитини. Тому завданням методичних служб є ознайомлення педагогів з інноваційними освітніми технологіями, які допоможуть розкрити внутрішній потенціал особистості учня, подальший розвиток його особистості через зацікавлення у навчанні й відповідальне ставлення до нього.

16 грудня 2020 року в Тернопільському ОКІППО на платформі сервісу Google Meet, відповідно до плану роботи інституту, було проведено онлайн-заняття школи новаторства «Коучингові інструменти на уроках математики» за участі учителів математики та  консультантів центрів професійного розвитку педагогічних працівників.

Мета заходу – рoзкрити пoняття кoучингу, прoaнaлiзувaти oсoбливoстi кoучингoвoї технoлoгiї в кoнтекстi oсвiти, довести дoцiльнiсть її викoристaння у навчальному процесі, охарактеризувати особливості застосування технології коучингу педагогами області у процесі викладання математики; сприяти підвищенню рівня професійного зростання та розвитку фахової майстерності педагогів.

Психологічні особливості використання інноваційної технології коучингу у навчанні та індивідуально-особистісному розвитку школярів розробив Кавецький В.Є., в. о. завідувача кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти ТОКІППО, кандидат педагогічних наук, доцент.  Віктор Євгенович розкрив суть коучингу, складові процесу взаємодії коуча з учнем, функційні обов’язки та ролі коуча-учителя, основні стадії коучингової діяльності, техніки, котрі приводять до зміни мислення учнів, почуттів і поведінки. Він зазначив, що мета коуча в тому, щоб допомогти учневі повірити в свої сили, розкрити свої здібності, опиратися на свої досягнення і з їх допомогою прямувати до нових вершин свого життя.

Онлайн-засідання школи професійного зростання соціальних педагогів освітніх закладів на тему „Організація профілактичної роботи щодо запобігання правопорушенням та злочинності серед учнів у закладі освіти”

22 грудня 2020 року в ТОТКІППО відбулось онлайн-засідання школи професійного зростання соціальних педагогів освітніх закладів на тему „Організація профілактичної роботи щодо запобігання правопорушенням та злочинності серед учнів у закладі освіти”.

Враховуючи актуальність даної теми, під час заходу організатори висвітлювали питання особливостей педагогічної профілактики попередження злочинів, форм та видів превентивної профілактики правопорушень серед підлітків, розкривали завдання та напрями просвітницько-профілактичної діяльність соціального педагога з дітьми, схильними до правопорушень, зміст пріоритетних методів профілактичної роботи щодо запобігання правопорушенням.

Завдяки вдало підібраним вправам, соціальні педагоги поглиблювали свої знання та вміння щодо способів реагування на прояви девіантної поведінки серед учнів, вдосконалювали навички ефективного спілкування та вирішення конфліктних ситуацій, пропрацювали соціально-педагогічні корегувальні вправи та техніки, завдяки яким вони зможуть сформувати адекватний образ-Я і навчити саморегуляції учнів з потенційними поведінковими девіаціями.

Учасники заходу активно обмінювались думками, враженнями від завдань та отриманої інформації на засіданні, пропозиціями щодо шляхів та методів профілактики правопорушень серед учнів в освітньому закладі. За підсумками заняття були вироблені рекомендації щодо організації і здійснення просвітницько-профілактичної діяльності соціального педагога з питань профілактики злочинності та запобігання правопорушенням серед дітей та учнівської молоді в освітньому закладі.

Захід підготували і провели методист НМЦ ПССР Ярмолицька Світлана Олегівна, доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти, кандидат педагогічних наук Яковишин Руслан Ярославович.


Обласний онлайн-тренінг для педагогічних працівників «Реалізація дослідно-експериментальної роботи «Здоров’язбережувальна технологія «Навчання у русі» в основній та старшій школі»


На сучасному етапі становлення освіти відбувається активне впровадження інновацій, як умови ефективної реалізації освітніх реформ. Саме тому готовність освітян до прогресивної інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи набуває особливого значення.

25 листопада в Тернопільському ОКІППО за допомогою платформи сервісу відеоконференцій Google Meet відбувся обласний онлайн-тренінг для педагогічних працівників «Реалізація дослідно-експериментальної роботи «Здоров’язбережувальна технологія «Навчання у русі» в основній та старшій школі».

Учасників заходу привітав Ігор Михайлович Вітенко, кандидат географічних наук, заступник директора з науково-методичної роботи та міжнародного співробітництва ТОКІППО, а також ознайомив з науково-методичними основами й особливостями реалізації інноваційної освітньої діяльності в умовах сучасної української школи та наголосив на важливості інноваційного підходу до здоров’язбереження як домінантного аспекту діяльності закладів освіти. Діана Яценко, методистка, виконуюча обов’язки завідувачки лабораторії науково-дослідного та навчально-методичного забезпечення дисциплін еколого-природничого спрямування ТОКІППО, розкрила сутність дослідно-експериментальної роботи як інструментарію у реалізації екологічної змістової лінії у закладах загальної середньої освіти.

Принципово нові підходи до взаємодії педагогічної науки та практики, пріоритетом яких є збереження здоров’я, інтелектуальне зростання, ґрунтовне духовно-креативне розуміння природної соціальної дійсності та самореалізація здобувачів освіти лягли в основу здоров’язбережувальної технології «Навчання у русі». Лариса Богданівна Коненко, методистка, виконуюча обов’язки завідувачки відділу дошкільної та початкової освіти Тернопільського ОКІППО провела майстер-клас «Навчання у русі» – ефективна технологія розвитку психофізіологічного та фізичного стану здобувачів освіти початкової школи». Особливості формування здоров’язбережувальної компетентності у школярів основної та старшої школи шляхом упровадження технології «Навчання у русі» як інноваційної освітньої діяльності обговорила з учасниками онлайн-тренінгу Людмила Кучер, методистка лабораторії науково-дослідного та навчально-методичного забезпечення дисциплін еколого-природничого спрямування ТОКІППО.

Моніторинговий контроль, що лежить в основі здоров’язбережувальної технології «Навчання у русі», – це технологізована система заходів, які проводять з метою забезпечення неперервності науково обґрунтованого спостереження за розвитком кожного дитячого організму. Оксана Богданівна Мочук, методистка центру інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій і дистанційної освіти ТОКІППО, розкрила теоретичні та практичні аспекти моніторингових досліджень у рамках технології «Навчання у русі» засобами хмарних сервісів.

Педагогам-практикам все частіше доводиться працювати з особливо активними дітьми. У наші дні ця проблема набуває неабиякої актуальності. Про ознаки синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю у школярів та особливості педагогічної поведінки спрямованої на координацію психофізичного розвитку таких дітей у рамках технології «Навчання у русі» розповів Віктор Євгенович Кавецький, кандидат педагогічних наук, доцент, виконуючий обов’язки завідувача кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти Тернопільського ОКІППО.

Технічну підтримку онлайн-тренінгу забезпечила Оксана Богданівна Мочук, методистка центру інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій і дистанційної освіти ТОКІППО.

Працівники лабораторії науково-дослідного та навчально-методичного забезпечення дисциплін еколого-природничого спрямування ТОКІППО щиро вдячні за активну взаємодію, плідну співпрацю й високо інтелектуальну атмосферу всім доповідачам та учасникам заходу.


Школа професійного зростання «Формування позитивної мотивації особистості педагога й учня у вимірі освітніх змін» для новопризначених класних керівників закладів загальної середньої освіти області

Питання довершеності особистості вчителя – його професіоналізму, світоглядної культури, духовного й морального обличчя – одне з найактуальніших у сучасній педагогіці й філософії освіти. І це очевидно.

Адже саме від педагога, його особистісних характеристик залежить реалізація навчальних планів, якість освітніх послуг, виховання учнів як у процесі навчання, так і в позаурочний час.

В низці новітніх державних документів наголошується на необхідності формування особистості вчителя відповідно до потреб сучасної практики, динамічних змін, що відбуваються в країні і світі. Зрозуміло, цей процес потребує теоретичного забезпечення. Тому особливості методики формування позитивної мотивації особистості педагога й учня у вимірі освітніх змін презентувалися й активно обговорювалися на занятті постійно діючої школи професійного зростання «Формування емоційної  компетентності класного керівника, дітей та учнівської молоді» для новопризначених класних керівників закладів загальної середньої освіти області, організованої та проведеної 11 листопада в режимі он-лайн Оксаною Сесик, методистом центру виховної роботи, захисту прав дитини та громадянської освіти ТОКІППО та Оксаною Жизномірською, кандидатом психологічних наук, доцентом кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти цього ж закладу.

Реформаційні процеси нинішньої освіти обумовлюють необхідність осмислити місце і роль у ній педагога, його особистісних характеристик та якостей в контексті утвердження постіндустріального вектора суспільного поступу, глобалізації та розгортання інформаційної революції.

Тому актуальною була розповідь про  мотиваційні технології формування та становлення успішної особистості класного керівника в умовах сучасних викликів та ілюстрування довершених презентаційних матеріалів з даного питання Оксаною  Жизномірською.


Виставки «Інноватика в сучасній освіті» й «World Edu»

12-14 жовтня 2020 року завершили свою роботу виставки «Інноватика в сучасній освіті» й «World Edu». Цьогоріч вперше за дванадцять років виставки відбулися в змішаному форматі (онлайн, дистанційно, заочно) в зв’язку з ускладненням епідеміологічної ситуації в Україні.
Виставка представила 328 учасників із Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської областей, м. Києва, а також Словаччини, Естонії, Угорщини, Польщі, Литви, Латвії, Грузії, Молдови, Румунії. Каталог виставки за посиланням http://innovosvita.com.ua/index.php/uk/results/catalogue
Відбулося 60 конференцій, презентацій, семінарів, круглих столів, майстер-класів в онлайн форматі. У заходах взяло участь понад 3000 учасників.

Уже четвертий рік Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (з ініціативи директора інституту Олександр Петровський) є активним учасником наймасштабнішого професійного заходу в освітньому середовищі нашої країни. За презентацію досягнень і упровадження сучасних педагогічних інновацій і рішень в освітній процес Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної роботи нагороджений золотою медаллю в номінації “Інновації у неперервному розвитку професійної компетентності педагогічних працівників”, двома дипломами та подяками, чотирма сертифікатами доповідача за проведення презентації “Формування компетентностей з надання консалтингових послуг у педагогічних працівників як важлива умова забезпечення якості освіти”.
11-12 квітня 2019 року у місті Тернополі проведено ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності», організаторами якої були: Міністерство освіти і науки України, Тернопільська обласна державна адміністрація, Тернопільська обласна рада, управління освіти інауки Тернопільської ОДА, ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти, Тернопільський національний економічний університет, Тернопільський національний педагогічний університет  імені Володимира Гнатюка, Університет імені Яна Кохановського (Кельце, Польща), Люблінська Школа Вища (Рикі, Польща),Вища гуманістично-економічна школа (Бжеґ, Польща), відділ порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України.


30 січня 2019 року в Зубрецькій загальноосвітній школі I- III ступенів імені Героїв Небесної Сотні Ігоря Костенка та Василя Мойсея, Бучацького району Тернопільської області відбувся тренінг для вчителів, заступників директорів з навчально-виховної роботи на тему «Формування позитивної мотивації особистості педагога у вимірі освітніх змін та інновацій».  Тренінгове заняття проводилося з учасниками у форматі інтерактивного діалогу з використанням освітніх технологій.
Жизномірська Оксана Ярославівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти окреслила питання мотиваційної сфери особистості дитини (учня) та дорослого (вчителя); зробила акцент на психолого-педагогічних термінах: стимул, мотив, спонука, хотіння, бажання, мотивація, мотиваційна спрямованість, позитивна, негативна мотивація тощо; наголосила на основних складових, чинниках позитивної мотивації; проаналізувала психологічний механізм «мотивації особистості» та «досягнення успіху» школярів та педагога в освітньому середовищі; ретельно розглянула основні аспекти здобуття успіху особистості в навчальній та професійній діяльності; основні шляхи самомотивації особистості педагога в сучасних умовах сьогодення крізь призму виконання практичних завдань, аналізу ситуацій шкільного та життєвого змісту та ін.

Тренінгова робота відбувалася жваво, активно та доброзичливо; усі учасники вільно та впевнено висловлювалися, намагалися дискутувати з актуальних питань освітнього процесу; критично та креативно міркували; енергійно презентували власне «Я» та доводили власну думку щодо аналізу та вирішення певних завдань різного змісту.

15 січня 2019 року в Бучацькій ЗОШ I- III ст. №1 відбувся тренінг для вчителів на тему “Формування позитивної мотивації особистості педагога у вимірі освітніх змін”. Директор школи Галина Іванівна Григоришин звернулася із привітальним словом до усіх учасників тренінгу та запропонувала презентацію із музичним супроводом. Оксана Ярославівна Жизномірська розпочала тренінгове заняття, що складалося із двох блоків, у першому (теоретичному), було ознайомлено та окреслено основні дефініції, позиції, трактування “мотивація”, “мотиваційна особистість”, “стимул”, “мотив”, “особистість, яка прагне до змін” тощо; у другому (практичному) блоці було відпрацьовано разом з учасниками низка прикладних технік, завдань, ситуацій, мотиваційних вступів, що дали змогу вчителям замислитися над власним “Я”(мотиваційна спрямованість педагога) до професійної діяльності, збагнути мотиваційні стимули та “Я-іншого”  школярів.

На занятті учасники тренінгу презентували свою активність,  щирість, відвертість у висловлюваннях, вміння конструктивно висловлюватися та домовлятися, а також проявляли доброзичливе ставлення один до одного. Учасники тренінгу висловлювали вдячність за проведену роботу.

До питання розвитку мислення школярів у процесі викладання навчальних дисциплін привернуто увагу педагогів під час проведення тренінгів, які відбулися у освітніх закладах міста Бучач, зокрема у  ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 та ліцеї. Освітяни мали нагоду оволодіти сучасними підходами до формування креативного мислення школярів. Тренери заходів Кавецький Віктор Євгенович, в. о. завідувача кафедри педагогіки, психології та інклюзивної освіти, кандидат педагогічних наук  та Іванюк Тетяна Георгіївна, методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів прагнули не лише ознайомити учасників із методами визначення рівня креативності особистості. Працівники ОКІППО, використовуючи  різноманітні форми та методи роботи у ході проведення тренінгу, а також  засоби, залучали педагогів до оволодіння прийомами аналізу та інтерпретації одержаної інформації, умінню вибудовувати траєкторію розвитку школяра  з опорою на особливості його інтелекту та творчі здібності.
 Кожне заняття передбачало роботу педагогів у трьох окремих блоках: діагностичному, інформаційному та практичному. Учасники  ознайомились з методиками визначення рівня розвитку інтелектуальних здібностей особистості, основу якого  складає конвергентне мислення. З метою розвитку дивергентного мислення, зокрема умінню знаходити різноманітні шляхи вирішення проблемних та нестандартних ситуацій, педагоги оволоділи методом синектичного  брейнштормінгу. Віктор Євгенович та Тетяна Георгіївна надали вичерпні та компетентні відповіді на численні питання, що виникали в учасників у ході проведення заходів.
  Доброзичлива, творча атмосфера, створена організаторами та тренерами,  сприяла не тільки розвитку креативності учителів, але й налагодженню дружніх стосунків між педагогами, навичкам емпатії, умінню аналізувати проблему чи ситуацію, робити та узагальнювати висновки, відокремлювати головне від другорядного.

В умовах реформування Нової української школи не лише окреслено вимоги до рівня освіченості учнів та набуття ними компетентностей, також з поміж основних завдань – розвиток критичного та креативного мислення, уміння приймати рішення, працювати в команді. З метою створення практичної платформи навчання, яка сприятиме активізації розумової діяльності учнів та раціональності мислення, 29 листопада 2018 року у Жизномирському ЗЗСО І-ІІІ ступенів  Бучацького району проведено психолого-педагогічний тренінг «Інноваційні методи розвитку мислення школярів»Тренери  заходу Кавецький Віктор Євгенович, доцент, в.о. завідувача кафедри  педагогіки і  психології та інклюзивної освіти, кандидат педагогічних наук та Іванюк Тетяна Георгіївна, методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів ТОКІППО залучили учасників до різноманітних вправ, які передбачали розвиток складових пізнавально-інтелектуальної сфери та сприятимуть вирішенню проблеми розумового виховання школярів. Пропоновані завдання забезпечували оволодіння прийомами нестандартного розв’язання  проблем та уміння генерувати цікаві та оригінальні ідеї, швидко приймати правильні та виважені рішення. Учасники ознайомились із новими методами розвитку мислення школярів, а також отримали іменні сертифікати.

14 листопада 2018 р. на базі ЗДО № 19 відбувся тренінг «Формування здоров’язбережувальних компетентностей у дошкільників», який провели  Кавецький В. Є., кандидат педагогічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти та Олексишин А. Б., методист ресурсного центру з підтримки інклюзивної освіти ТОКІППО. Метою даного заняття було підвищення обізнаності вихователів щодо використання ефективних підходів  для збереження і зміцнення психічного і фізичного здоров’я дітей. Під час тренінгу було визначено психолого-педагогічні умови формування здоров’язбережувальних компетентностей у дітей,  педагоги  оволоділи різноманітними ефективними технологіями, спрямованими  на розв’язання поставлених завдань.  


В умовах реформування Нової української школи окреслено вимоги до рівня освіченості учнів  та набуття ними компетентностей. З поміж основних освітніх завдань: розвиток критичного та креативного мислення, уміння працювати у команді, уміння приймати рішення.  Як розвивати складові пізнавально-інтелектуальної сфери підлітка; як передбачити і поєднати у змісті навчального контенту, що пропонується навчальними програмами і підручниками та при викладанні, вирішення проблеми розумового виховання школярів? На ці та інші запитання шукали відповіді учителі в ході психолого-педагогічного тренінгу  «Інноваційні методи розвитку мислення школярів», який відбувся 2 листопада 2018 року на базі Бучацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2.  Тренери заходу: Кавецький Віктор Євгенович, доцент, в.о. завідувача кафедри психології, педагогіки та інклюзивної освіти, кандидат педагогічних наук та Іванюк Тетяна Георгіївна, методист відділу методики навчальних предметів і професійного розвитку педагогів  прагнули озброїти учителів новими досягненнями психології та педагогіки у сучасних формах, методах і прийомах розвитку мислення школярів.
Мислення необхідно та потрібно розвивати за умови, що педагог розуміє природу мисленнєвих процесів та утруднення, з якими він може стикнутися.  Мета психолого-педагогічного тренінгу полягала у відмові від стереотипних методів та шаблонів мислення, натомість, пропоновані учасникам завдання сприяли оволодінню прийомами нестандартного вирішення проблем та умінню генерувати цікаві та оригінальні ідеї, швидко приймати правильні та виважені рішення. В ході проведення діагностичного блоку учителі здійснили самодіагностику, ознайомились із тестами дослідження рівня розвитку інтелектуальних здібностей особистості,  оволоділи мистецтвом самопрезентації. Окрім іншого, учасники навчились здійснювати комплексну діагностику креативності, визначати чотири когнітивних фактори дивергентного мислення, які тісно корелюють з творчою обдарованістю особистості у поєднанні з п’ятим чинником, що характеризує здатність до словникового синтезу, зокрема у представленому тесті  Ф.Вільямса.
Важлива ознака усякого мислення – уміння виокремлювати головне, самостійно приходити до нових узагальнень. З цієї позиції, учасникам тренінгу пропонувались вдало підібрані завдання, мета яких полягала в  узагальненні представленої інформації. У ході проведення практичного блоку учителі опанували методами та прийомами, які забезпечують розвиток розумових операцій у школярів, зокрема: аналізу та синтезу, порівняння, узагальнення, систематизації та класифікації.  Також учасники ознайомились із методом розв’язання проблемного запитання у формі синектичного брейнштормінгу.

30 жовтня 2018 р. у Підволочиській загальноосвітній школі I-III ступенів  Підволочиської селищної ради Тернопільської області відбувся тренінг «Формування позитивної мотивації особистості педагога в контексті освітніх змін». У заході взяли участь учителі-предметники, класні керівники, управлінці закладу.
Мета тренінгу – підвищення рівня мотиваційної компетентності педагогів, заступників директорів та директорів з навчально-виховної роботи щодо конструктивної взаємодії та успішної професійної самореалізації та самозростання.
Учасники тренінгу мали змогу ознайомитися із презентаційним матеріалом «Мотивація педагога та учня: психолого-педагогічний аспект»; розкрити потенційні мотиваційні ресурси в собі; творчо та нестандартно працювати в різних локаціях; досягати поставлених професійних цілей та розробляти власну піраміду здобуття професійного успіху педагога в умовах сьогодення тощо.
Наприкінці заняття учасники обмінювалися позитивним досвідом  надбаннями мотивації та самомотивації, окреслювали спектр власних пропозицій щодо підвищення професійної мотивації та навчальної мотивації підростаючого покоління у викликах сучасності. Водночас на занятті панувала атмосфера доброзичливості, щирості, комфорту та ідейності педагогів та адміністрації цього ж закладу.
Організувала та провела тренінг – кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти Жизномірська О. Я.


Відповідно до плану роботи науково-методичного тренінгового центру Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, 21 вересня 2018 р. на базі Завалівського ЗДО «Подоляночка» і Завалівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів проведено тренінг для педагогічних  працівників на тему «Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами» за участю Кавецького В. Є., кандидата педагогічних наук,  доцента,  в.о. завідувача кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти ТОКІППО та А.Б Олексишин, методиста ресурсного центру інклюзивного освіти ТОКІППО. Основною метою було  підвищити рівень поінформованості педагогів щодо особливостей роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, формувати їх професійні компетентності у використанні ефективних підходів для створення належного розвивального середовища для дітей з ООП в освітньому закладі.
Учасники тренінгу ознайомилися з порядком організації інклюзивного навчання в освітніх закладах, розглянули особливості психолого-педагогічного супроводу суб’єктів освітнього процесу в умовах інклюзії та організації діяльності команди психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП. Також педагогічні працівники змоделювали ситуації взаємодії в умовах інклюзивного середовища. Заняття пройшло креативно і конструктивно. 

   22 жовтня 2018 року було проведено засідання Школи професійного зростання для практичних психологів ПТНЗ на тему «Особливості організації та системи роботи практичного психолога із дітьми соціально незахищених категорій (діти-сироти, діти-напівсироти, діти, позбавлені батьківського піклування)».
Під час засідання учасники обговорили наступні питання:
§        - особливості державної політики щодо забезпечення прав дітей соціально незахищених категорій (Нужда С.Ф., головний спеціаліст відділу представництва Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги);
§       -  роль психолога у самореалізації та самоствердженні дітей-сиріт у розрізі актуальних соціальних труднощів (Жизномірська О. Я., доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти, кандидат психологічних наук);
§       - психолого-педагогічний супровід дітей-сиріт різного віку (Чоловічок Н. М., практичний психолог Тернопільського обласного спеціалізованого будинку дитини);
§      -  алгоритм роботи практичного психолога з дітьми соціально незахищених категорій (Демидась С. Р., методист НМЦПССР).
Практичні психологи активно працювали та обмінювалися досвідом.
За підсумками роботи учасниками були вироблені рекомендації.
Захід організували і провели методист НМЦПССР Демидась С. Р.та доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти, кандидат психологічних наук Жизномірська О. Я.


Відповідно до плану роботи науково – методичного тренінгового центру Тернопільського ОКІППО 04 жовтня 2018 відбувся тренінг для вчителів німецької мови: «Розвиток професійно  значущих якостей учителя німецької мови», який провели Кавецький В.Є., кандидат педагогічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти та Пакуляк І.І., методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів.
Молоді учителі німецької мови з усієї області мали можливість ознайомитись з методами, формами розвитку особистості педагога. У ході тренінгу відбулась зустріч з колегами Крістель Матцке і Сабіне Паулітц, викладачами іноземних мов Дрезденського Технічного Університету. У теплій, невимушеній атмосфері вчителі обговорили спільні питання навчання іноземних мов, спробували шукати шляхи вирішення професійних проблем. Приємно зазначити, що українські та іноземні вчителі і викладачі використовують одинакові підходи до навчання іноземних мов.Також відбулася зустріч викладачів Дрезденського університету з адміністрацією ТОКІППО, під час якої були обговорені напрями подальшої співпраці.21 вересня 2018 р. на базі Підгаєцького закладу докільної освіти "Журавлик" проведено тренінг для педагогічних працівників  закладів  дошкільної освіти на тему "Психолого-педагогічне консультування в ЗДО" за участю Кавецького В.Є., кандидата педагогічних наук, доцента, в.о. завідувача кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти ТОКІППО. Основною метою було підвищення компетентностей педагогічних працівників з надання консультаційно-методичної допомоги суб'єктами освітнього процесу в ЗДО.

Учасники тренінгу ознайомилися з науковими підходами до  психолого-педагогічного консультування, основними умовами надання успішної консалтингової допомоги учасникам освітнього процесу в ЗДО. У практичній частині учасники застосовували засвоєні теоретичні знання під час моделювання консультаційних ситуацій,  оволодівали мікронавичками психолого-педагогічного консультування за допомогою інтерактивних вправ та працювали у форматі інтервізійної групи. Заняття пройшло у довірливій, щирій, творчій атмосфері.

22 травня 2018 р. на базі Підволочиського ЗДО відбувся тренінг «Використання здоров'язберiгаючихтехнологiй в освiтньомупросторi закладу дошкiльноiосвiти», який провели  Кавецький В. Є., кандидат педагогічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти та Олексишин А. Б., методист відділу дошкільної, початкової, спеціальної та інклюзивної освіти ТОКІППО. Метою даного заняття було підвищення майстерності вихователів щодо використання ефективних підходів  для розвиткуздоров’язбережувальнихкомпетентностей дітей. Під час тренінгу було визначено психолого-педагогічні умови збереження і зміцнення здоров’я дошкільників,  педагоги оволоділирізноманітнимиздоров’язбережувальними методиками.  Тренінг пройшов у дружній, позитивній та творчій атмосфері.Відповідно до плану роботи науково-методичного тренінгового центру Тернопільського обласного комунальногоп інституту післядипломної педагогічної освіти 16 травня 2018 р. на базі Козівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2 за участю вчителів школи та вихователів ЗДО «Ромашка» м. Козова відбувся тренінг «Формування здоров’язбережувальних компетентностей у дошкільників ЗДО та учнів ЗЗСО», який провели  Кавецький В. Є., кандидат педагогічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти та Олексишин А. Б., методист відділу дошкільної, початкової, спеціальної та інклюзивної освіти ТОКІППО. Метою даного заняття було вдосконалення майстерності педагогічних працівників з використання різних форм та методів щодо формування здоров’язбережувальнихкомпетентностей дітей. Під час тренінгу були проведені різноманітні вправи, ігри спрямовані на  стимулювання розвитку дітей, збереження їх здоров’я, забезпечення комфортних  умов для формування здоров’язбережувальнихкомпетентностей і є оптимальними для їх зростання.  Тренінг пройшов у дружній, теплій та творчій атмосфері. 


21 березня 2018 р. у ТОКІППО відбулося засідання інтервізійної групи для практичних психологів опорних шкіл на тему «Інтервізія як метод цілеспрямованого пошуку розв’язання професійних завдань працівниками психологічної служби» організоване та проведене методистом НМЦПССР Демидась С. Р. та доцентом, в.о. завідувача кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти, кандидатом педагогічних наук Кавецьким В. Є.
Метою роботи інтервізійної групи було підвищення рівня професійності практичних психологів, розвиток базових навичок консультування, опанування новими техніками в процесі інтервізійної взаємодії, залучення працівників психологічної служби до інноваційних форм роботи з суб’єктами освітнього процесу; ознайомлення учасників з правилами та особливостями роботи інтервізійної групи.
Зокрема, обговорено такі питання: особливості роботи інтервізійної групи; правила роботи в інтервізійній групі; визначення особливості побудови конгруентних стосунків у системі «практичний психолог –клієнт». А також були проаналізовані ситуації, що виникають у роботі психологів з учасниками освітнього процесу.
Під час засідання психологи активно та творчо працювали обмінювалися досвідом та поглядами, а також відзначили актуальність і корисність таких зустрічей. За підсумками роботи учасниками були вироблені рекомендації, щодо подальшої роботи.


15 березня 2018року відбувся тренінг на тему «Структура особистості та комунікація в транзакційному аналізі», який проводили В.Є.Кавецький, кандидат педагогічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти ТОКІППО та І.В. Срібна, член Української та Європейської асоціацій транзакційного аналізу, член ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (м.Черкаси).
Під час роботи було розкрито основні теоретичні положення, ключові ідеї, філософські принципи  трансакційного аналізу. Учасники тренінгу отримали або ж поглибили уявлення про его-стан, структуру особистості у парадигмі транзакційного аналізу через структурну та функціональну моделі, навчилися визначати его-стани і створювати егограми, досліджуватитранзакцію як основну одиницю соціальної взаємодії тощо.

Моделювання ситуацій ефективної комунікації дозволило закріпити отримані теоретичні знання на практиці. Невимушена, творча  і позитивна атмосфера, створена педагогічними працівниками, сприяла реалізації поставлених завдань. Усі учасники тренінгу отримали іменні  сертифікати про проходження навчання із вказаною кількістю годин.Відповідно до плану роботи науково-методичного тренінгового центру Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, 7 лютого 2018 р. на базі Підволочиської гімназії ім. І. Франка для заступників керівників шкіл з навчально-виховної роботи, практичних психологів та соціальних педагогів проведено тренінг на тему «Педагогічне консультування в умовах нової української школи» за участю Кавецького В. Є., доцента, в.о. зав кафедри ТОКІППО педагогіки і психології та інклюзивної освіти. Учасники тренінгу отримали іменні  сертифікати про проходження навчання із вказаною кількістю годин.

10–12 січня 2018 року на базі Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти відбувся тренінг для вчителів математики на тему «Нові концепції навчання. Інноваційні методи розвитку мислення школярів при вивченні математики». Організували та провели цей захід кандидат педагогічних наук, доцент, в. о. зав. кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти Кавецький В. Є. та методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів Іванюк Т. Г. Основною метою тренінгу було ознайомлення учителів з новими досягненнями психології та педагогіки щодо форм, методів та прийомів розвитку мислення школярів в єдності з оволодінням основами математичних знань. Як розвивати складові пізнавально-інтелектуальної сфери підлітка, передбачити і поєднати у змісті навчального контенту, що пропонується навчальними програмами і підручниками та при викладанні, точні наукові знання та вирішення проблеми розумового виховання школярів? На ці та інші запитання впродовж трьох днів у ході інтерактивних занять шукали та знаходили відповіді учасники тренінгу.

11-13 грудня 2017 року на базі Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти відбувся тренінг для педагогічних працівників Тернопільської області на тему «Формування позитивної мотивації особистості у вимірі освітніх змін». Організували та провели психологічний тренінг кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти Жизномірська О. Я. та завідувач відділу дошкільної, початкової, спеціальної та інклюзивної освіти, методист Коненко Л. Б. Основною метою тренінгу було саморозкриття та самоцінність особистості педагогічного працівника у своїй професійній діяльності; вміння себе мотивувати до досягнення особистісних та професійних успіхів; посилення процесів саморозуміння, самооцінки, саморозвитку та самовдосконалення власного «Я» педагога в умовах сьогодення; підвищення професійної компетентності педагогічних працівників у межах освітніх змін.У процесі тренінгових занять учасники мали змогу переглянути презентаційний матеріал; спробувати себе в різних іпостасях : керівників, колег, батьків, учителів, учнів; ознайомитися з якостями, складовими, чинниками особистості, що допомагають досягти поставлених професійних цілей й користуватися авторитетом, повагою серед інших; а також розробляли власні програми професійного успіху; обговорювали питання мотивації, самомотивації особистості; здобуття ними професійних звершень та позитивного налаштування до своєї професійної праці тощо.
У форматі конструктивного діалогу з педагогічними працівниками, останніми були запропоновано цікаві оригінальні ідеї, думки, пропозиції щодо підвищення свого професійного й мотиваційного рівнів як фахівців, а також намірів педагогів працювати над своєю самооцінкою, самовладанням; вмінням себе презентувати; їх позитивних особистісних прагнень та бажань щодо власного саморозкриття у різних соціальних взаємодіях. В учасників тренінгу спостерігалося чітке усвідомлення мотиваційного «Я», своїх переваг та недоліків у професійному житті, тобто позитивне переосмислення себе як педагогічного працівника й водночас вони мали можливість «вибудовувати» власні стратегії професійного успіху.

28 листопада 2017 року в ТОКІППО відбулося засідання школи педагогічної майстерності для практичних психологів опорних шкіл на тему «Супервізорський супровід професійної діяльності працівників психологічної служби» організоване та проведене кандидатом педагогічних наук, доцентом, в. о. завідувача кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти Кавецьким В. Є. та методистом НМЦПССР Демидась С. Р. ТОКІППО. Під час роботи були розглянуті актуальні питання супервізійної підтримки працівників соціально-психологічної служби, проведені вправи, спрямовані на розвиток професійно важливих якостей практичних психологів. У професійному колі були обговорені проблемні ситуації, що виникають у процесі надання психологічної допомоги суб’єктам освітнього процесу та розглянуті можливі шляхи їх розв’язання. Фахівцями були напрацьовані пропозиції щодо подальшої організації роботи інтервізійної групи практичних психологів опорних шкіл.

16 листопада 2017 року на базі Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти відбувся тренінг для соціальних педагогів опорних шкіл на тему «Професійне та особистісне зростання педагога». Організував та провів тренінг кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти Яковишин Р. Я. Завданням тренінгу було сформувати необхідні для професійного та особистісного зростання соціальних педагогів уміння і навички, які мають бути практично втілені у навчально-виховному процесі. Вказане вище завдання втілилось у теоретичній і практичній частині цього заходу. У першій відбулась вступна бесіда, на якій учасників ознайомили з правилами роботи тренінгу, його методичною і практичною складовою.
Під час практичної частини соціальні педагоги, виконуючи відповідні вправи, намагались втілити теоретичні положення тренінгу, залучаючи свій особистий життєвий та особистісний досвід.
Вкінці роботи тренінгу між його учасниками відбувся обмін думками, узагальнено чимало цікавих ідей, визначено шляхи вдосконалення професійної діяльності соціальних педагогів. Згідно програми тренінгу, слухачі висловили свої враження і побажання ведучому щодо проведення подібних заходів у майбутньому.

Пропонуємо Вашій увазі відео лекцію Анатолія Володимировича Вихруща – доктора педагогічних наук, професора кафедри психології та соціальної роботи юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету та професора кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти

26 вересня 2017 року в приміщенні ЗОШ I-IIIст. № 16, ім. В. Левицького відбулося засідання школи педагогічної майстерності для практичних психологів та соціальних педагогів ЗНЗ на тему «Супервізорський супровід професійної діяльності працівників психологічної служби» організоване та проведене кандидатом педагогічних наук, доцентом, в. о. завідувача кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти Кавецьким В. Є. та методистом НМЦПССР Демидась С. Р. ТОКІППО. Під час роботи було розглянуто такі питання: супервізорські стилі, фокуси, форми, моделі, види супервізії. Учасники проаналізовали ситуації, що виникають при взаємодії працівників психологічної служби з суб’єктами навчально-виховного процесу в ЗНЗ. За підсумками засідання прийняті відповідні рекомендації та пропозиції.

20 вересня 2017 року у приміщенні Тернопільського НВК«ЗОШ І-ІІІ ступенів - економічний ліцей №9» ім. Іванни Блажкевич відбувся психолого-педагогічний полілог на тему: «Формування ціннісних орієнтацій та проявів патріотичних почуттів дітей та учнівської молоді», де  Жизномірська О. Я., кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти ТОКІППО, розповіла про психологічні особливості національно-патріотичного виховання, зауваживши, що завдання педагога полягає в тому, щоб не лише правильно визначити мету діяльності, ретельно підібрати методи й засоби її реалізації, але й сформувати певне психологічне середовище, що сприятиме досягненню учнями поставлених цілей.


19 вересня 2017 року на базі Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти відбувся практикум для практичних психологів та соціальних педагогів опорних шкіл на тему «Особливості організації роботи практичного психолога в опорному закладі освіти», на якому кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти Жизномірська О. Я. виступила з доповіддю на тему «Компетентнісний підхід як засіб оновлення змісту освіти в опорних закладах». На заході також були окреслені питання профорієнтаційної роботи служби зайнятості з різними віковими категоріями людей, співпраця зі школярами та їх батьками, профорієнтаційні проекти, квести, виставки, тренінги тощо.

14 вересня 2017 року на базі Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти відбулася творча зустріч практичних психологів та соціальних педагогів на тему: «Маніпулювання людьми як соціально-психологічна проблема», на якій кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти Яковишин Р. Я. виступив з доповіддю на тему  «Психологічні основи маніпуляцій особистістю». На зустрічі також були розглянуті питання маніпуляційного впливу медіа на свідомість людини, алгоритм поведінки в умовах тиску і маніпуляції, механізми психологічного захисту при маніпулюванні.


11 травня 2017 року на базі Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти відбулося засідання школи педагогічної майстерності для практичних психологів на тему «Супервізорський супровід професійної діяльності практичного психолога». Організували та провели цей захід кандидат педагогічних наук, доцент, в. о. зав. кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти Кавецький В. Є. та методист НМЦПССР Демидась С. Р. Основною метою заходу було засвоєння практичними психологами і соціальними педагогами професійних основ організації супервізійної сесії та інформації щодо різновидів супервізії, формування в працівників психологічної служби конструктивних стосунків з клієнтами. Аналіз і розв’язання конкретних проблем, що виникають у взаємодії консультанта з клієнтами сприяли підвищенню рівня компетентності працівників психологічної служби.


3-4 травня 2017 року на базі Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти відбувся тренінг для практичних психологів професійно-технічних навчальних закладів на тему «Формування позитивної мотивації особистості практичного психолога до професійної діяльності». Організували та провели соціально-психологічний тренінг кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти Жизномірська О. Я. та методист НМЦПССР Демидась С. Р. Основною метою тренінгу було саморозкриття мотиваційного «Я» особистості практичного психолога; творчих потенціалів до професійної самореалізації; посилення процесів саморозуміння, самоцінності «Я» в умовах навчально-виховного простору; формування позитивної мотивації та «Я-концепції» практичного психолога щодо досягнення професійних успіхів та самовдосконалення в освітньому процесі; підвищення психологічної компетентності особистості практичного психолога.

5-6 квітня 2017 року у м. Тернопіль було проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Психологічна культура вчителя в контексті викликів сучасності», яку організували Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти, Тернопільський національний економічний університет, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Державна Вища Технічно-Економічна Школа імені Броніслава Маркевіча (м. Ярослав, Польща), Центр перспективних студій та наукових досліджень Куявсько-Поморської Вищої Школи (м. Бидгощ, Польща), Відділ порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України.
У роботі конференції взяли участь понад 150 науковців і практиків освітньої галузі, зокрема тези на адресу оргкомітету надіслали 17 докторів наук і понад 70 кандидатів наук з України, Латвії, Польщі і Німеччини. Детальніше


28 лютого 2017 року було проведено засідання школи професійно-особистісного саморозвитку для практичних психологів ЗНЗ на тему: «Організація роботи практичного психолога з батьками учнів : цілі та завдання конструктивної їх взаємодії». Організували та провели цей захід Жизномірська О. Я., кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти та Демидась С. Р., методист навчально-методичного центру психологічної служби і соціальної роботи. На засідання були запрошені науковці, методисти та практичні психологи ЗНЗ. Детальніше...

Вітаємо доктора педагогічних наук, професора кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти ТОКІППО Анатолія Володимировича Вихруща із здобуттям звання «Людина року 2016». Детальніше...

2 лютого 2017 року в Києві відбувся науково-практичний семінар «Комплексна психосоціальна підтримка осіб, постраждалих внаслідок військового конфлікту на Сході України», який було організовано та проведено за підтримки Міністерства освіти і науки України, Національного університету «Києво-Могилянська Академія», Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи. У заході взяла участь кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти ТОКІППО Жизномірська О. Я. Детальніше...

23 грудня 2016 року в Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти відбувся круглий стіл на тему «Актуальні питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», у якому взяли участь викладачі кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти ТОКІППО і кафедри психологічних та педагогічних дисциплін ТНЕУ. З вітальним словом до присутніх звернулися директор ТОКІППО Петровський О. М. і заступник директора з науково-методичної роботи та міжнародного співробітництва Вітенко І. М. Учасники круглого столу презентували теми своїх наукових досліджень та перспективи подальшої діяльності із вказаних питань. Науковці визначили напрямки спільної роботи, розглянули можливості співпраці та обговорили низку актуальних питань підвищення кваліфікації педагогічних працівників і викладачів ВНЗ.

З 21 по 22 грудня 2016 року в Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти було проведено тренінг з практичними психологами загальноосвітніх навчальних закладів Тернопільської області на тему «Формування позитивної мотивації особистості практичного психолога до професійної діяльності в межах компетентнісного підходу». Організували та провели цей захід кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти Жизномірська О. Я. та методист навчально-методичного центру психологічної служби і соціальної роботи Демидась С. Р. Детальніше...

14 грудня 2016 року на базі Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти відбулося засідання Школи професійного зростання для практичних психологів на тему «Потребово-мотиваційна спрямованість особистості дитини та її конструктивна міжособистісна взаємодія у різних соціальних труднощах». Учасники засідання обговорили низку питань, а саме: особливості міжнародної психосоціальної піраміди, програма психологічного відновлення особистості дитини та дорослого (доповідач – Жизномірська О. Я., кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти ТОКІППО); міжнародний підхід до організації психолого-педагогічної допомоги вчителям, дітям та їх батькам, які мають психологічні травми (доповідач – Кавецький В. Є., кандидат педагогічних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти ТОКІППО); навички переформулювання негативних думок у позитивні, встановлення особистісного контакту з дітьми різного віку (доповідач – Демидась С. Р., методист навчально-методичного центру психологічної служби і соціальної роботи).

З 13 по 14 грудня 2016 року в Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти відбувся тренінг на тему «Психолого-педагогічний супровід професійної діяльності вчителів суспільствознавчих дисциплін». Учасниками тренінгу були методисти районних, міських методичних кабінетів, методичних структур об’єднаних територіальних громад, а також керівники методичних об’єднань учителів історії та суспільствознавчих дисциплін. Мета проведення заходу – підвищення фахового рівня підготовки методистів із надання консультаційно-методичної допомоги учасникам навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах.

З 6 по 8 грудня 2016 року було проведено тренінг з методистами психологічної служби на тему «Психологічне консультування». Організували та провели цей захід кандидат педагогічних наук, доцент, в. о.  зав. кафедри  педагогіки і психології та інклюзивної освіти Кавецький В. Є. та в. о. завідувача НМЦПССР Коротюк З.М. Зокрема, Кавецький В. Є. проаналізував специфіку надання психологічної допомоги, висвітлив основні підходи до проведення психологічного консультування.

29 листопада 2016 року на базі Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти відбувся презентаційний науково-практичний семінар методистів методичних структур, відповідальних за профільне навчання, на тему «Профорієнтаційна робота як одна із складових допрофільної підготовки учнів. Сучасні технології й активізуючі методи профорієнтаційної роботи в школі».
На семінарі виступив Кавецький В. Є., кандидат педагогічних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти, який висвітлив теоретичні аспекти професійної орієнтації, проаналізував результати дослідження позицій педагогічних працівників області стосовно особливостей проведення підготовки молоді до вибору фаху і провів з учасниками активізуючі профорієнтаційні ігри.26 жовтня 2016 року завершилося дворічне навчання практичних психологів дошкільних навчальних закладів з проблеми «Формування компетенцій з надання консалтингових послуг учасникам навчально-виховного процесу ДНЗ».
Ведучі практикуму Кавецький В. Є., кандидат педагогічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти та Коростіль М. П., методист-психолог навчально-методичного центру практичної психології і соціальної роботи.
Детальніше...


19 жовтня 2016 року було проведено засідання школи професійного зростання для практичних психологів ЗНЗ на тему «Особливості використання ефективних форм роботи вчителя з дітьми у наданні первинної психолого-педагогічної допомоги».

Організували та провели цей захід Жизномірська О. Я., кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти та Демидась С. Р., методист навчально-методичного центру психологічної служби і соціальної роботи. На засідання були запрошені науковці, методисти та практичні психологи ЗНЗ.

Немає коментарів:

Дописати коментар