Наша кафедра


Кафедра педагогіки і психології та інклюзивної освіти (до 2016 р. кафедра педагогіки і психології) є навчально-науковим структурним підрозділом Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, здійснює навчальну, науково-методичну, науково-дослідну й організаційну роботу. Діяльність кафедри, серед іншого, спрямована на підвищення кваліфікації і перепідготовку керівних і педагогічних працівників області.
На кафедрі працюють 6 викладачів (Кавецький В. Є., доцент, в. о. завідувача кафедри, кандидат педагогічних наук; Вихрущ А. В., доктор педагогічних наук, професор; Жизномірська О. Я., кандидат психологічних наук, доцент кафедри; Кузьма І. І., кандидат педагогічних наук, викладач кафедри; Яковишин Р. Я., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри; Сіткар В. І., кандидат психологічних наук, доцент кафедри; Петришин Л.Й., доктор педагогічних наук, професор ).
Викладачі кафедри працюють над кафедральною темою «Психолого-педагогічний супровід керівних та педагогічних працівників освіти в умовах нової соціальної реальності» у рамках загальноінститутської та над індивідуальними науково-методичними проблемами.
Викладацький склад кафедри проводить лекційно-семінарські, практичні та інші види занять, розробивши відповідне навчально-методичне забезпечення.
Під керівництвом викладачів кафедри реалізовується діяльність Школи професійного зростання практичного психолога (Жизномірська О. Я. спільно з Демидась С. Р., методистом навчально-методичного центру психологічної служби та соціальної роботи) та практикуму «Формування компетенцій надання консалтингових послуг учасникам навчально-виховного процесу» (Кавецький В. Є.).
Працівники кафедри беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференціях, присвячених актуальним питанням розвитку післядипломної педагогічної освіти; здійснюють видавничу та рецензійну діяльність.

Викладачі та працівники кафедри
Кавецький Віктор Євгенович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти (в. о. завідувача кафедри).

Вихрущ Анатолій Володимирович  доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти.

Жизномірська Оксана Ярославівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти.

Яковишин Руслан Ярославович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти.

Петришин Людмила Йосипівна - доктор педагогічних наук, професор.

Сіткар Віктор Ілліч – кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти.

Немає коментарів:

Дописати коментар