Наша кафедра

Кафедра педагогіки і психології та інклюзивної освіти (до 2016 р. кафедра педагогіки і психології) є навчально-науковим структурним підрозділом Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, здійснює навчальну, науково-методичну, науково-дослідну й організаційну роботу. Діяльність кафедри, серед іншого, спрямована на підвищення кваліфікації і перепідготовку керівних і педагогічних працівників області.

На кафедрі працюють 6 викладачів (Кавецький В. Є., доцент, в. о. завідувача кафедри, кандидат педагогічних наук;  Жизномірська О. Я., кандидат психологічних наук, доцент кафедри; Кузьма І. І., кандидат педагогічних наук, викладач кафедри; Корман М. М., кандидат історичних наук, доцент кафедри;  Сіткар В. І., кандидат психологічних наук, доцент кафедри; Петришин Л. Й., доктор педагогічних наук, професор).

Викладачі кафедри працюють над кафедральною темою «Психолого-педагогічний супровід керівних та педагогічних працівників освіти в умовах нової соціальної реальності» у рамках загальноінститутської та над індивідуальними науково-методичними проблемами.

Викладацький склад кафедри проводить лекційно-семінарські, практичні та інші види занять, розробивши відповідне навчально-методичне забезпечення.

Під керівництвом викладачів кафедри реалізовується діяльність Школи професійного зростання практичного психолога (Жизномірська О. Я. спільно з Демидась С. Р., методистом навчально-методичного центру психологічної служби та соціальної роботи) та практикуму «Формування компетенцій надання консалтингових послуг учасникам навчально-виховного процесу» (Кавецький В. Є.).

Працівники кафедри беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференціях, присвячених актуальним питанням розвитку післядипломної педагогічної освіти; здійснюють видавничу та рецензійну діяльність.

 

Викладачі та працівники кафедри

 

Кавецький Віктор Євгенович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти (в. о. завідувача кафедри).

 

Вихрущ Анатолій Володимирович – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти.

 

Жизномірська Оксана Ярославівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти.

 

Корман Марія Михайлівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти.

 

Петришин Людмила Йосипівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти.

 

Сіткар Віктор Ілліч – кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти.

 

Черній Олена Віталіївна – методист кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти.

 


Немає коментарів:

Дописати коментар