вівторок, 19 червня 2018 р.

Розвиток професійної майстерності педагога26-27 квітня 2018 року у місті Тернополі проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Розвиток професійної майстерності педагога», організаторами якої був Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти спільно з Тернопільським національним економічним університетом, Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка,  Державною вищою технічно-економічною школою ім. Броніслава Маркевіча (м. Ярослав, Польща), університетом імені Кардинала Стефана Вишинського (Варшава, Польща),  Люблінською Школою Вищою (м. Рики, Польща), відділом порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України.


У роботі конференції взяли участь понад 200 науковців і практиків освітньої галузі. Зокрема, тези  на адресу оргкомітетунадіслали 18 докторів наук і понад 70 кандидатів наук з України, Австрії, Латвії, Словаччини і Польщі за такими напрямами роботи конференції:
1. Якість вищої освіти: система неперервної освіти, підготовки і підвищення кваліфікації професійних кадрів.
2. Професійний розвиток педагога: вітчизняний і зарубіжний досвід.
3. Розвиток психологічної компетентності педагога.
4. Інноваційні педагогічні технології в контексті сучасних суспільних викликів.
  На пленарному засіданні, яке відбувалося 26 квітня в залі засідань Вченої ради Тернопільського національного економічного університету, з вітальним словом до учасників конференції звернулися: Петровський Олександр Миколайович, директор Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, Зварич Ганна Володимирівна, заступник начальника управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації, Монастирський Григорій Леонардович, доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародна діяльність) Тернопільського національного економічного університету.
Цікавими і змістовними були виступищодо актуальних проблем підвищення компетентності сучасного педагога Петровського О. М., кандидата історичних наук, доцента, директора Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти(Завдання освіти та їх реалізація в умовах сьогодення), Вітенка І. М., кандидата географічних наук, заступника директора з науково-методичної роботи та міжнародного співробітництва Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти (Забезпечення професійного зростання вчителя в умовах інноваційного освітнього простору),  Бауера Т, доктора наук, професора Віденської педагогічної вищої школи (Австрія), Царик О. М., доктора педагогічних наук, доцентакафедри іноземних мов Тернопільського національного економічного університету (Міжнародна мобільність в контексті європейської вищої школи), Булди А. А., доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри правознавства Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.(Педагогічна конституція Європи як важливий фактор інтернаціоналізації освітнього простору), Зайченко І. В., доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри соціальної роботи Чернігівського державного технологічного університету (Про удосконалення педагогічної підготовки магістрантів спеціальності «Педагогіка вищої школи» в НУБІП України), Янкович О. І., доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, професора факультету суспільно-філологічних наук Куявсько-Поморської Вищої Школи (Польща) (Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування колективу класу),Келембет Л. І., старшого викладача кафедри менеджменту та освітніх інновацій Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (Науково-методичні основи формування професійної компетентності керівника закладу освіти), Вихруща А. В, доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету (Інновації в процесі професійного зростання вчителя: минуле і сучасне).
Роботу конференції було продовжено  27 квітня: на базі Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу, Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка, Тернопільського ЗЗСО І‒ІІІ ступенів № 24 проведено  майстер-класи, на яких провідні психологи, психотерапевти  і педагоги демонстрували зразки інноватики, спрямовані на підвищення рівня фахової майстерності педагогічних працівників, як-от :
Срібна Ірина Володимирівна, член Української та Європейської асоціацій транзакційного аналізу, член ВГО «Арт-терапевтична асоціація» (м. Черкаси), провела тренінг «Особистість та комунікація: спілкування без конфліктів (трансакційний підхід)», під час якого учасники розглянули принципи ефективної комунікації і розвивали компетентності ефективної взаємодії;
Шевчук Лариса Феофанівна, методист психологічної служби та інклюзивного навчання методичного кабінету відділу освіти Кременецької міської ради, практичний психолог, арт-терапевт, психолог-консультант, провела тренінг «Використання арт-терапевтичних технік для формування стресостійкості педагога»;
Коростіль Марія Петрівна, методист навчально-методичного центру психологічної служби і соціальної роботи Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти,  провела тренінг «Шляхи розв’язання міжособистісних конфліктів у педагогічному колективі»;
.
Провозюк Любов Георгіївна, практичний психолог та соціальний педагог ЗЗСО №1 м. Шумська, провела тренінг «Інноваційні технології в роботі педагогічних працівників закладів позашкільної освіти»;
Обшарська Раїса Володимирівна, директор, Дмитраш Любов Романівна, методист закладу дошкільної освіти №1 «Золота рибка» м. Чортків, провели майстер-клас «Інноваційний метод подолання стереотипів взаємодії людини з довкіллям «Сім чарунків для освіти сталого розвитку»;
Олексишин Анастасія Богданівна, методист відділу дошкільної, початкової, спеціальної та інклюзивної освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, провела майстер-клас «Формування здоров’язбережувальнихкомпетентностей у дітей дошкільного віку та учнів початкових класів»;
Кондирєва Майя Миколаївна, методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, провела майстер-клас «Комплексний аналіз ліричного твору»;
Іванюк Тетяна Георгіївна, методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, провела майстер-клас «Конструювання системи задач компетентнісного змісту у практиці роботи учителя математики»;
Несмашна Галина Євгенівна, методист психологічної служби ТКМЦ, провела тренінг «Екзистенційні медитації. Робота з сенсами у контексті ефективності травма терапії»;
Пасіка Наталія Федорівна, практичний психолог ТЗЗСО №23, і  Данилків Тетяна Ярославівна, соціальний педагог ТНВК «Школа-ліцей № 6 ім. Н. Яремчука», провели майстер-клас «Гармонізація внутрішнього світу та пошук прихованих емоційних ресурсів особистості педагога засобами арт-терапії»;
Іванюк Тетяна Михайлівна, практичний психолог Тернопільської ЗЗСО І‒ІІІ ступенів № 16 ім. В. Левицького, провела тренінг «Теорія і практика позитивної психотерапії в процесі підвищення психологічної компетентності педагога. Розвиток навичок самодіагностики, саморегуляції, самореабілітації»;
Стецюк Аліна Олегівна, соціальний педагог Тернопільського ЗЗСО №19, провела тренінг «Формування мотивації до постановки життєвих цілей та віри у власні сили в сучасного педагога».
У форматі конструктивного діалогу з провідними науковцями і практиками України та зарубіжжя було запропоновано оригінальні ідеї, думки, бачення та пропозиції щодо рівня сформованості фахових компетентностей керівника та педагогічного працівника, а також відбулося обговорення психолого-педагогічних питань, які є актуальними в контексті сьогодення. Упродовж двох днів учасники конференції мали змогу познайомитися, обговорити професійні питання, обмінятися педагогічним досвідом та окреслити власні перспективи щодо вирішення освітніх питань.   Аудиторія тренерів-практиків(їх зазначено вище) презентувала колегам свої наукові надбання та практичний досвід різної тематики. Учасники заходів позитивно відгукувалися та щиро дякували тренерам, організаторам конференції. Загалом протягом двох днів панувала приємна психологічна атмосфера, спостерігалися позитивні емоції, піднесений настрій, учасники збагатилися інтелектуальними ресурсами, професійними техніками, мали змогу переусвідомити власне «Я» та «Я-інших» у освітньому форматі.

Немає коментарів:

Дописати коментар