понеділок, 6 березня 2023 р.

Кафедра педагогіки і психології та інклюзивної освіти провела V Міжнародну науково-практичну конференцію «Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності» 

29-30 вересня 2022 року у місті Тернополі проведено V Міжнародну науково-практичну конференцію «Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності», організаторами якої були: Міністерство освіти і науки України, ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”, Тернопільська обласна військова адміністрація, Тернопільська обласна рада, департамент освіти і науки Тернопільської ОВА, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти, Західноукраїнський національний університет, Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопільський національний педагогічний університет  імені Володимира Гнатюка, Анкарский університет  Хаджи Байрам Вели (Турецька республіка), Анатолійський університет (Турецька республіка), Молодіжний університет права (Варшава, Польща), Вища школа бізнесу і менеджменту (Чеханув, Польща), відділ порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України.

У роботі конференції взяли участь понад 200 науковців і практиків освітньої галузі. Зокрема, тези  на адресу оргкомітету надіслали 25 докторів наук і понад 70 кандидатів наук з України, Австрії, Німеччини, Туреччини, Латвії, Польщі і Китаю.

  З вітальним словом до учасників звернулися Петровський Олександр Миколайович, кандидат історичних наук, доцент, директор Тернопільського ОКІППО, Головко Михайло Йосипович, кандидат економічних наук, голова Тернопільської обласної ради,   Зварич Ганна Володимирівна, заступник начальника департаменту освіти і науки Тернопільської обласної військової адміністрації, Мисик Володимир Святославович, кандидат історичних наук, голова комісії з питань освіти, науки, молодіжної політики, фізичної культури і спорту Тернопільської обласної ради, Моравська Наталя Степанівна, начальник управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області а також науковці та викладачі вищих освітніх закладів зарубіжжя: Бауер Томас, доктор наук, професор, Erasmus – координатор, керівник міжнародного відділу  Віденської педагогічної вищої школи (Австрія); Актай Соннур, доцент факультету гуманітарних наук Анатолійського університету  (Турецька республіка), Піскорска Гражина, магістр наук, директор післядипломної освіти та курсів Люблінської Вищої Школи в Риках (Польща).

Цікавими і змістовними були виступи на пленарному засіданні щодо актуальних проблем розвитку професійної майстерності педагога в умовах нових суспільних викликів. Зокрема, учасникам конференції були запропоновані виступи на такі теми:

Ø ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Петровський Олександр Миколайович, кандидат історичних наук, доцент, директор Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти;     

 

Ø ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ-

Бойчук Юрій Дмитрович, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, ректор Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди;

Ø ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА ЯК ТВОРЧА ПЛАТФОРМА ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»

Вітенко Ігор Михайлович, кандидат географічних наук, доцент, заступник директора з науково-методичної роботи та міжнародного співробітництва Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти;

Ø ІНТЕРАКТИВНИЙ ПЛАКАТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

Степаненко Вікторія Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, в.о. директора навчально-наукового інституту педагогіки і психології, професор кафедри соціальної педагогіки ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»;

Ø КРЕАТИВНІСТЬ ТА ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

Піскорска Гражина, магістр наук, директор післядипломної освіти та курсів Люблінської Вищої Школи в Риках (Польща).

Ø УНІВЕРСИТЕТИ МАЙБУТНЬОГО: ПОГЛЯДИ НА ВИЩУ ОСВІТУ

Ребуха Лілія Зіновіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри освітології і педагогіки Західноукраїнського національного університету;

Ø НАВЧИТИ ВЧИТЕЛІВ СТВОРЮВАТИ  КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНІ ЗАВДАННЯ

Козленко Олександр Григорович, науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України, експерт міжнародної робочої групи експертів PISA 2025 Peripheral Science Expert Group (PSEG);

Ø КРИЗОВА ПІДТРИМКА УКРАЇНИ ВІД УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ ВІДНЯ ДЛЯ ДІТЕЙ, ВЧИТЕЛІВ, ДИРЕКТОРІВ І БАТЬКІВ У ВІДНІ ЧЕРЕЗ СТАЖУВАННЯ ERASMUS+. ЗРАЗОК ДЛЯ НАСЛІДУВАННЯ.

Бауер Томас, доктор наук, професор, Erasmus – координатор, керівник міжнародного відділу  Віденської педагогічної вищої школи (Австрія).

Біргіт Хофлер, магістр, викладач англійської мови, працівник міжнародного відділу  Віденської педагогічної вищої школи (Австрія)

Ø ОСОБИСТІСТЬ ПЕДАГОГА В КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОСТІ

Вихрущ Анатолій Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Тернопільського національного медичного університету імені  І.Я. Горбачевського;

Ø ОРГАНІЗАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ОСНОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕД АГОГА  

Сотніченко Ірина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри природничо-математичної освіти і технологій КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»;

Ø ЗАГАЛЬНОНАВЧАЛЬНІ ВМІННЯ І НАВИЧКИ – ОСНОВА ФОРМУВАННЯ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ УСВІДОМЛЕНОГО ЧИТАННЯ

Кодлюк Ярослава Петрівна, доктор педагогічних наук, професор,  завідувач науково-дослідної лабораторії шкільного підручника Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Науковці і практики продовжили свою роботу на секційних засіданнях, тематика яких окреслена такими напрямами:

1. Якість вищої освіти: система неперервної освіти, підготовки і підвищення кваліфікації професійних кадрів.

2. Професійний розвиток педагога: вітчизняний і зарубіжний досвід.

3. Психолого-педагогічний супровід професійного зростання вчителя в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа».

4. Інноваційні педагогічні технології в контексті сучасних суспільних викликів.

5. Особливості професійної діяльності педагога в умовах воєнного стану.

6. Діяльність педагога в умовах інклюзивного освітнього середовища.

7. Особистісний і професійний розвиток керівних кадрів закладів освіти в умовах децентралізації влади.

Робота конференції мала своє продовження і 30 вересня 2022 року. На базі Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти було он-лайн  проведено майстер-класи, на яких провідні психологи, психотерапевти  і педагоги демонстрували інноваційні технології, педагогічні практики, інструменти навчання, викладання щодо  підвищення рівня фахової майстерності педагогічних працівників.

Зокрема, учасники конференції мали змогу взяти участь у роботі таких майстер-класів: «СНИ ЯК ПЕРЕДВІСНИКИ ТА ПРОВІДНИКИ ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ» (тренер Мишкаленко Людмила Іванівна, психоаналітик французької школи, арт-терапевт, тренер, коуч Східноєвропейської асоціації арт-терапевтів),  «ПРОЕКЦІЯ ЗНАНЬ З НЕЙРОМЕНЕДЖМЕНТУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА» (тренер Клімкіна Наталія Григорівна, кандидат  педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки та психології Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти), «ПСИХОТРАВМУЮЧІ ПОДІЇ В ЖИТТІ ДІТЕЙ: ПРОФІЛАКТИКА ТА ПОДОЛАННЯ» (тренер Несмашна Галина Євгенівна, психолог Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу,  психотерапевт за напрямком «Позитивна психотерапія», травматерапія EMDR, член УСП), «ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ» (тренер Обшарська Раїса Володимирівна, директор закладу дошкільної освіти №1 «Золота рибка», Говорушко Людмила Михайлівна, практичний психолог закладу дошкільної освіти №1 «Золота рибка»), «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ НОВИХ СУСПІЛЬНИХ ВИКЛИКІВ» (тренер Смільська Наталія Богданівна, директор Інклюзивно-ресурсного центру Теребовлянської міської ради).

Також педагоги мали змогу бути учасником низки он-лайн тренінгів (навчання за програмами короткострокового підвищення кваліфікації):

«ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ» (тренер Хома Світозара Олегівна, методист , в.о. завідувача центру виховної роботи, захисту прав дитини та громадянської освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти), "ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ" (тренер Демидась Світлана Романівна, методист  навчально-методичного центру психологічної служби і соціальної роботи Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти), «РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ПЕДАГОГА» (тренер Саранчук Наталія Романівна, методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти), «ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА» (тренери: Іваночко Ольга Василівна, методист, відділу дошкільної та початкової освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти і Мочук Оксана Богданівна, методист  центру інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій і дистанційної освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти), «ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНОГО ПРОЄКТУ «ВЧИМОСЯ ЖИТИ РАЗОМ» В ОСНОВНІЙ ТА СТАРШІЙ ШКОЛІ» (тренер Миколів Зоряна Петрівна, методист лабораторії SТЕМ-освіти  Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти).

Під час роботи конференції були розглянуті актуальні освітні питання, що безпосередньо пов’язані із професійним зростанням та самовдосконаленням педагога в умовах нових суспільних викликів, запропоновано цікаві ідеї та пропозиції щодо розвитку професійно значущих якостей  педагогічних працівників. Учасники V Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності» позитивно відгукувалися та щиро дякували її  організаторам, тренерам і наголошували на потрібності заходів такого рівня і необхідності проведення їх у майбутньому.

Немає коментарів:

Дописати коментар