Сіткар Віктор Ілліч

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки, психології та інклюзивної освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної освіти (за сумісництвом).
Керівник Тернопільського відділення Української академії акмеології, академік УАА.
В 1984 році з відзнакою закінчив факультет фізичного виховання Тернопільського державного педагогічного інституту. Після закінчення інституту працював в загальноосвітній школі № 19 м. Тернополя вчителем фізичної культури. З 1990 року працює в Тернопільському державному педагогічному інституті (сьогодні національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка) асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри психології. З 1992 до 1995 р. навчався (стаціонарно) в аспірантурі інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. З жовтня 2011 року до вересня 2016 р. - докторант-здобувач інституту соціальної та політичної психології АПН України.
У 1996 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія на тему «Психологічні особливості виникнення та прояву дитячих пустощів».
З 1 липня 2004 р. за результатами конкурсу обраний деканом психолого-педагогічного факультету ТНПУ імені Володимира Гнатюка, на цій посаді перебував до липня 2009 року. З серпня 2009 року факультет реорганізовано в інститут педагогіки та психології, а з березня 2017 року - це факультет педагогіки та психології.
Автор понад 140 наукових праць та публікацій. Читає навчальні курси з загальної психології, вікової та педагогічної психології, психології фізичного виховання та спорту, юридичної психології, психології соціальної роботи, методики проведення психологічної експертизи в різних галузях психології.
У 2009 році, як науковий керівник, відзначений Грамотою МОН України (Наказ МОН України № 498 від 10.06.2009 р.) за підготовку переможця (диплом І ступеня) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з гендерних досліджень у 2008/2009 навчальному році.
З жовтня 2013 р. – член Національної Федерації наукової аналітики Республіки Україна (НФНАРУ). Сертифікат члена № NRAF-UA-00053. Статус члена Національної федерації щорічно підтверджується одноразовою участю в першості з наукової аналітики проекту GISAR.
З лютого 2017 р. доцент кафедри педагогіки і психології і та інклюзивної освіти ТОКІППО (за сумісництвом).

Немає коментарів:

Дописати коментар